Ny folder om helbredskontrol af natarbejdere

Når medarbejdere arbejder om natten, brydes den almindelige døgnrytme, hvilket kan medføre nogle øgede helbredsrisici. Det er derfor lovpligtigt, at arbejdsgivere giver natarbejdere tilbud om at få foretaget et helbredskontrol.
Beskæftigelsesministeriet sætter i en ny folder fokus på natarbejdere, og den pligt som arbejdsgivere har i forhold til denne medarbejdergruppe. Du kan hente folderen i bunden af siden, og altid finde den på DRC’s hjemmeside her (kræver login).

Hvad skal man gøre som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver er man forpligtet til at afholde udgifterne i forbindelse med helbredsundersøgelsen. Herudover skal man som arbejdsgiver sørge for, at den som foretager kontrollen har alle nødvendige oplysninger. Slutteligt skal man som arbejdsgiver både orientere Arbejdstilsynet om den planlagte helbredskontrol samt i nogle tilfælde om de efterfølgende resultater.
DRC anbefaler, at arbejdsgivere henviser sine natarbejdere til undersøgelse hos egen praktiserende læge. Resultatet af en sådan undersøgelse skal ikke sendes til Arbejdstilsynet.
Alternativt kan helbredskontrollen udføres af personer med sundhedsfaglig uddannelse under supervision af en læge, og derefter sendes til Arbejdstilsynet.

Hvornår er man natarbejder?

En natarbejder er defineret som:

  • En lønmodtager, der almindeligvis udfører mindst tre timer af sin daglige arbejdstid i natteperioden, eller
  • En lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.
    Ved ”natperiode” forstås et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Det er udgangspunktet, at fra kl. 22.00 til kl. 05.00 almindeligvis betragtes som natperioden.

Beskæftigelsesministeriets folder kan hentes her. Endvidere kan Arbejdstilsynets vejledning om natarbejdere ses her.