Vælg en side
Forside » Om DRC » Ansvarlighed

DRC's Arbejde med samfundsansvar

Hos DRC arbejder vi på at fremme både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i branchen. Vi har derfor skrevet i vores vedtægter, at et af DRC’s væsentligste formål er at ”sikre ansvarlig virksomhedsadfærd hos restaurationsbranchens aktører og værdikæder.”

Som led i vores bestræbelser på at respektere menneskerettighederne har vi etableret et ledelsessystem, baseret på ”FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).  Det betyder, at vi har udarbejdet følgende:

  • En politik for samfundsansvar
  • Indvirkningsanalyser – dvs. vurdering af hvor vi har risici for negative indvirkninger inden for områderne menneskerettigheder, miljø og korruption.
  • En Code of Conduct til forretningsrelationer
  • En tell us mekanisme
  • En proces for at afhjælpe enhver negativ indvirkning, som DRC måtte forårsage eller bidrage til.

I det følgende kan du læse om vores engagement i UN Global Compact, du kan se DRC’s politik for samfundsansvar, og du kan kigge nærmere på, hvordan vi vurderer vores risiko for negative indvirkninger inden for områderne menneskerettigheder, miljø og korruption.

Læs DRC's politik for samfundsansvar

DRC's engagement  i UN Global Compact

Vi er aktivt medlem af FN’s Global Compact, som vi tilsluttede os i 2017. Vores direktør Torben Hoffmann Rosenstock sidder i bestyrelsen i Global Compact Network Denmark, der er en nonprofit forening, som repræsenterer FN’s Global Compact i Danmark. Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar, der har til formål at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd. Som medlem af Global Compact forpligter virksomheder sig til at engagere sig i samfundsansvar på baggrund af et fælles værdigrundlag bestående af 10 principper. Principperne er baseret på internationalt vedtagne konventioner inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Virksomheder der har tilsluttet sig Global Compact forpligter sig til at udarbejde en såkaldt fremskridtsrapport – også kaldet CoP rapport (Communication on Progress), hvor de beskriver og dokumenterer deres arbejde med de 10 principper. Du kan læse mere om virksomheders COP rapportering og kravene til disse HER

Som brancheforening forpligter vi os på lignende vis til at lave en Communication on Engagement (COE)-rapport, hvori vi beskriver hvilke specifikke aktiviteter og initiativer vi arbejder med for at støtte op om Global Compact.

Rapporterne ligger offentligt tilgængelige på UN Global Compacts hjemmeside

Og kan derudover læses her:

PDF - DRC’s UN Global Compact Communication on Engagement 2019

PDF – DRC’s UN Global Compact Communication on Engagement 2022

 

DRC's politik om samfundsansvar

Vores politik for samfundsansvar har til formål at sikre, at vi opererer i overensstemmelse med internationalt vedtagne principper for bæredygtig social, miljømæssig og økonomisk udvikling. Vores overordnede mål med politikken er at forebygge og afbøde enhver negativ indvirkning, som vores aktiviteter kan forårsage.

 

Risikovurdering - indvirkningsanalyser ift. menneskerettigheder, miljø og korruption

Vi har vurderet vores risici for negativ indvirkninger ift. de 48 menneskerettigheder, 20 spørgsmål om miljø og klima samt 16 spørgsmål om korruption. Spørgsmålene er bygget op over de væsentligste internationale guidelines på området såsom ”UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, ”OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, ”EMAS Verified Environmental Managament”, ”ISO 14001”, ”United Nations Convention against Corruption” m.fl.

Vi kalder disse analyser for indvirkningsanalyser. Det kaldes også for et due-diligence system og er et grundlæggende krav i arbejdet med at respektere menneskerettighederne. Systemet skal sikre at vi identificerer, forebygger, afbøder og redegør for, hvordan vi hos DRC håndterer vores risici for negative påvirkninger af mennesker og miljø.

Du kan læse vores indvirkningsanalyser her:

Indvirkningsanalyse menneskerettigheder
Indvirkningsanalyse miljø
Indvirkningsanalyse korruption

Kontakt os

København

Danmarks Restauranter og Caféer
Dronningens Tværgade 8A
DK-1302 København K
Mail: drc@thehost.dk
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Odense

OFF13
Thujavej 13
DK-5250 Odense SV
Tlf.: +45 3325 1011
CVR: 83840315

Persondatapolitik