Vælg en side

Emballageguide

Lamineret bambus

Bambus er en plante, der vokser hurtigt og bruger meget lidt vand og optager kuldioxid under væksten. Den kommer typisk fra østen. Bambus-emballage er begyndt at blive udbredt i Danmark ifm. servering og takeaway. Lamineret bambus har nogle fordele i forhold til at kunne holde på væske i længere tid, men selve lamineringen betyder, at der typisk tilsættes lidt plastik til emballagen. Dermed går der nogle ikke-fornybare ressourcer tabt ved forbrænding, da emballagen ikke kan genanvendes, når den tilsættes plast.

Bemærk, at denne emballagetype kan indeholde fluorerede stoffer. Fluorerede stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som er svære at nedbryde i miljøet, og som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er derfor en god ide at efterspørge ”uden tilførte fluorerede stoffer” eller ”without intentionally added fluorinated substances” hos emballageleverandøren.

Andre navne

Lamineret bambus bliver også markedsført som coatet bambusfiber, træfiber.

Temperaturspænd

Lamineret bambus kan holde til temperaturer fra -60 til 100°C.

Gennemsigtighed

Lamineret bambus findes ikke i en klar/gennemsigtig version.

Evne til at holde på væske

Lamineret bambus kan godt holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

Lamineret bambus kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

Lamineret bambus kan ikke genanvendes og skal sorteres som restaffald.

Vurdering

Materialet kan ikke sorteres til genanvendelse og har derfor en genanvendelses-rating på 0.

Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 2, da det kun er i coatingen at der går ikke-fornybare ressourcer tabt.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering   Ikke mulighed for sortering
Rating Forklaring   Rating Forklaring
0 Kan ikke sorteres til genanvendelse   0 Stort tab af ikke-fornybare materialer
1     1 Moderat tab af ikke-fornybare materialer
2     2 Lille tab af ikke-fornybare materialer
3 Kan sorteres til genanvendelse   3 Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

 

Læs mere

Du kan læse mere om plast med bambus i her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/FKM/faktark%20nov%202020.pdf