Vælg en side

Emballageguide

Lamineret hvedestrå

Hvedestrå er stilken, der er tilbage, efter hvedekornene er høstet. Traditionelt er det blevet behandlet som affald, men i stigende grad er man begyndt at anvende det som fiber/-emballage også. Hvedestrå kan bruges til fremstilling af fiberemballage og er dermed baseret på fornybare materialer. Lamineret hvedestrå har fordele, i forhold til at kunne holde på væske i længere tid. Selve lamineringen betyder, at der tilføjes et tyndt lag plast - en coating - til selve emballagen.

Bemærk, at denne emballagetype kan indeholde fluorerede stoffer. Fluorerede stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som er svære at nedbryde i miljøet, og som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er derfor en god ide at efterspørge ”uden tilførte fluorerede stoffer” eller ”without intentionally added fluorinated substances” hos emballageleverandøren.

Andre navne

Lamineret hvedestrå bliver også markedsført som Coatet cellulosefiber.

Temperaturspænd

Lamineret hvedestrå kan holde til temperaturer fra 0 til 100°C.

Gennemsigtighed

Lamineret hvedestrå findes ikke i en klar/gennemsigtig version.

Evne til at holde på væske

Lamineret hvedestrå kan godt holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

Lamineret hvedestrå kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

Lamineret hvedestrå kan ikke genanvendes pt. og skal sorteres som ”Restaffald” i en affaldsordning.

Vurdering

Materialet kan ikke sorteres til genanvendelse og har derfor en genanvendelses-rating på 0.

Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 2, da det kun er i coatingen, at der går ikke-fornybare ressourcer tabt.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering

 

Ikke mulighed for sortering

Rating

Forklaring

 

Rating

Forklaring

0

Kan ikke sorteres til genanvendelse

 

0

Stort tab af ikke-fornybare materialer

1

 

 

1

Moderat tab af ikke-fornybare materialer

2

 

 

2

Lille tab af ikke-fornybare materialer

3

Kan sorteres til genanvendelse

 

3

Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

 

Læs mere

Du kan læse mere om Lamineret hvedestrå her: Wheat Straw (ecoproducts.com)