Vælg en side

Emballageguide

Lamineret papir/pap

Lamineret papir anvendes ofte som sandwich-indpakning, og lag imellem mad og anden emballage. Lamineret pap er en udbredt emballagetype, der bliver brugt bredt i takeaway branchen til bl.a. To-Go-kaffekopper, salatskåle, mm.

Bemærk, at denne emballagetype kan indeholde fluorerede stoffer. Fluorerede stoffer er en gruppe kemiske stoffer, som er svære at nedbryde i miljøet, og som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Det er derfor en god ide at efterspørge ”uden tilførte fluorerede stoffer” eller ”without intentionally added fluorinated substances” hos emballageleverandøren.

Andre navne

Lamineret papir/pap bliver ikke markedsført under andre navne.

Temperaturspænd

Lamineret papir/pap kan holde til temperaturer fra -20 til 130°C.

Gennemsigtighed

Lamineret papir/pap findes ikke i en klar/gennemsigtig version.

Evne til at holde på væske

Lamineret papir/pap kan godt holde på væske i mere end 15 minutter.

Evne til at holde noget sprødt

Lamineret papir/pap kan godt holde indholdet sprødt.

Sortering og genanvendelse

Lamineret papir/pap-emballage kan pt. ikke genanvendes og skal sorteres som ”Restaffald” i en affaldsordning.

Vurdering

Materialet kan ikke sorteres til genanvendelse og har derfor en genanvendelses-rating på 0.

Hvis materialet bruges et sted, hvor det ikke er muligt at sortere til genanvendelse, har det en fornybar-rating på 2, da det kun er i coatingen, at der går ikke-fornybare ressourcer tabt.

Der er en forklaring på ratingen i følgende oversigt:

Mulighed for sortering

 

Ikke mulighed for sortering

Rating

Forklaring

 

Rating

Forklaring

0

Kan ikke sorteres til genanvendelse

 

0

Stort tab af ikke-fornybare materialer

1

 

 

1

Moderat tab af ikke-fornybare materialer

2

 

 

2

Lille tab af ikke-fornybare materialer

3

Kan sorteres til genanvendelse

 

3

Meget lille tab af ikke-fornybare materialer

 

Anbefalet certificering

FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti for træ fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidigt er FSC en garanti for, at skovdriften tager hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Læs mere om FSC-mærket her: https://dk.fsc.org/dk-dk

Læs mere

Du kan læse mere om lamineret papir/pap her:

https://genanvend.mst.dk/tema/papir/