Vælg en side

Ansatte på lønkompensation kan forberede genåbning af virksomheden

14. april, 2021Blog

I forbindelse med den igangværende genåbning har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen. Virksomhederne får yderligere den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde de sidste syv kalenderdage, uden at virksomheden mister kompensationen.

Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Den kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt.

Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med den 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter, indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

Læs mere i trepartsaftalen for tilpasningen af lønkompensationsordningen

Vil du vide mere om

vores arbejde?