Vælg en side

Det bliver lettere at få arbejdstilladelser til udenlandske kokke

3. december, 2021Jura

Siden 1. januar 2021 har branchen i stort omfang fået nej til at hyre udenlandske kokke efter beløbsordningen og fast track ordningen. Dette skyldtes en lovændring i udlændingelovens § 9 a, stk. 26.

Efter pres fra blandt andre Danmarks Restauranter og Caféer lempes reglerne nu og allerede afgjorte sager fra 2021 genoptages og afviste kokke kan få lov at blive.

Den er den såkaldte “formodningsregel”, som bliver ændret. Siden lovændringen har SIRI afvist op til 96 procent af ansøgningerne på at få nye kokke via beløbsordningen – enten med baggrund i formodning om svindel og snyd eller en formodning om, at omsætningen i restauranten ikke var højt nok til at oppebære en månedsløn på de krævede beløb.  SIRI har identificeret en række sager, hvor der er givet afslag med henvisning til udlændingelovens § 9 a, stk. 26.

SIRI forventer at have sendt et brev ud til de berørte ansøgere medio december 2021. Brevene vil indeholde en vejledning om muligheden for at anmode om at få sin sag genoptaget.

Hvis man ikke har hørt fra SIRI inden medio december 2021, kan man indgive en ansøgning om genoptagelse via dette link. Man har også mulighed for at søge uden at afvente brev fra SIRI.  Hvis sagen genoptages, vil det herefter skulle vurderes, om de øvrige betingelser for opholds- og arbejdstilladelse kan anses for opfyldt.

Læs SIRI’s notat om praksisændring HER

Vil du vide mere om

vores arbejde?