DRC på Folkemødet

DRC og Stop Spild af Mad har inviteret Kirsten Brosbøl, Jesper Vollmer og Franciska Rosenkilde til debat om bæredygtig udvikling i restaurationsbranchen.

I næste uge starter Folkemødet, og også i år tager DRC til solskinsøen for at repræsentere branchen. Vi har forskellige aktiviteter planlagt, en af dem er en paneldebat om restaurationsbranchens udvikling set i lyset af FN’s Verdensmål og Gastro2025. Læs mere under billedet.

FN’s Verdensmål sætter frem mod 2030 kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den jord vi bebor. Verdensmålene vedrører os alle, og at nå i mål kræver både sociale, miljømæssige og økonomiske indsatser, ikke mindst fra erhvervslivet.
Dansk gastronomi og fødevarer nyder international opmærksomhed, og restaurationsbranchen er blandt de mest vækstende i landet. Branchen bærer altså et væsentligt ansvar for at bidrage til den bæredygtige udvikling.
For at bygge videre på den succes dansk gastronomi har nydt gennem det seneste årti, arbejder regeringen med et udspil, Gastro 2025, der skal sætte rammerne for en styrket udvikling af den danske gastronomi. Et gastronomisk ekspertteam, nedsat af miljø- og fødevareministeren, præsenterede tidligere på året 10 anbefalinger og en række konkrete indsatser, der skal styre Danmark mod positionen som globalt centrum for gastronomi.
Verdensmålene er indtænkt i anbefalingerne og i 2025 skal den danske madkultur skabe ekstraordinær opmærksomhed og oplevelser baseret på bæredygtige principper. Men hvordan lader det sig gøre i praksis? Og hvordan kan restaurationsbranchen både bidrage til og profitere af den bæredygtige udvikling?

Panel

Kirsten Brosbøl (S), forperson for Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, 2030-netværket
Franciska Rosenkilde (AL), medlem af Københavns borgerrepræsentation og ordfører for bylandbrug, fødevarer, udvikling og folkesundhed
Jesper Vollmer, medlem af Team Gastro, kok og ejer af Huset Rå
Selina Juul, stifter af Stop Spild Af Mad
Torben E. Hoffmann Rosenstock, adm. direktør hos DRC