Vælg en side

takeaway-emballage

Emballageguide

Dit valg af takeaway-emballage har betydning for miljøet.

Når du står overfor at skulle vælge den rette emballage, som skal holde maden indbydende og lækker, bør du også tage stilling til, om emballagen er genbrugelig eller om den kan genanvendes i det eksisterende affaldssystem.

Denne takeaway-emballageguide skal hjælpe dig som restauratør med at træffe et fornuftigt valg af takeaway-emballage, både for miljøet og i forhold til netop dit behov.

 

 

HVORFOR ER EMBALLAGEVALGET VIGTIGT?

Et pant-, retur- eller affaldssystem muliggør, at emballager kan blive genbrugt eller genanvendt og indgå i nye materialekredsløb. Dette kaldes også cirkulær økonomi. I en cirkulær økonomi er emballagen designet til genbrug og genanvendelse, ingen eller få ressourcer går tabt, og materialerne bevarer deres værdi og kvalitet når de håndteres. Det er derfor god stil at du som restauratør har sat dig ind i, hvordan din emballage skal være, og hvordan din emballage skal håndteres og sorteres efter brug.

I situationer, hvor det hverken er muligt at aflevere emballagen til genbrug eller sortere emballagen til genanvendelse, vil emballagen ende til forbrænding. Det er fx hvis måltidet indtages i en park eller hvis der endnu ikke findes en genanvendelsesordning for den pågældende emballage. Under disse omstændigheder, er der dog stadig emballagevalg, der er bedre end andre, set ud fra et miljøperspektiv.

Genbrug betyder, at emballagen kan returneres efter brug, hvorefter den vaskes og klargøres og bruges igen og igen, til samme formål.
Genanvendelse betyder, at emballagen kan sorteres til genanvendelse i en eksisterende affaldsordning, hvorefter den omdannes til nye produkter.
Fornybar ressource betyder, at der er tale om et materiale, der på kort tid kan gendannes i naturen, og som vi ikke løber tør for lige foreløbig. Træer er fx fornybare.

Denne guide tager afsæt i Affaldshierarkiet og vurderer først og fremmest materialerne ud fra hvorvidt de kan genanvendes, og derefter ud fra tabet af emballagens indhold af ikke-fornybare ressourcer.  Det betyder, at guiden viser dig de bedste valg af emballager ud fra dit behov: når du har klikket dig igennem guiden, anbefaler vi, at du vælger de emballagetyper, der har flest ”blade”.

Guiden har inkluderet alle de mest kendte materialetyper på markedet, men viser kun materialetyper, der er vurderet som et klima- og miljømæssigt bedre valg i anbefalingerne. Fx vil PLA (biobaseret og bionedbrydelig plastemballage), der i dag anvendes af mange til takeaway, ikke bliver vist. PLA er vurderet i denne guide, men får ingen point og kan derfor ikke anbefales uanset hvilken takeaway ret det anvendes til. Årsagen er, at PLA (og bionedbrydelig emballage i det hele taget) ikke kan genanvendes i hverken eksisterende eller kommende affaldsfaciliteter. Til gengæld vurderer guiden materialetypen Biobaseret PE højt. Biobaseret PE er ligesom PLA lavet af fornybare ressourcer frem for råolie, men kan til forskel fra PLA indgå i vores affaldssystem for at blive genanvendt. 

BRUG DE FIRE PRINCIPPER

Før du bruger guiden, skal du gennemgå disse principper i prioriteret rækkefølge:

1. REDUCÉR MÆNGDEN AF EMBALLAGE: Hvis ikke det er muligt at undgå emballage, så brug så lidt som muligt.

 


2. VÆLG GENBRUGELIG EMBALLAGE, OM MULIGT:
Undersøg om der er en genbrugelig løsning, der passer til dit koncept.

 

3. NÅR SORTERING ER MULIG, SÅ VÆLG GENANVENDELIGT EMBALLAGE: Hvis en genbrugsløsning ikke er mulig, kan denne guide hjælpe dig med at finde emballage, der kan sorteres til genanvendelse. Følg anvisningerne nedenfor: 

   • VÆLG GENANVENDTE MATERIALER: Emballage som indeholder en andel af genanvendte materialer, er et rigtigt godt valg miljømæssigt. Det skyldes, at materialet allerede har været anvendt før som emballage (fx rPET).
   • VÆLG EMBALLAGE I ÉN TYPE MATERIALE (MONO-MATERIALE): Vælg en emballage med enkeltdele i samme type materiale – de er nemmere at genanvende. Alternativt skal enkeltdele kunne skilles ad, fx ved sortering efter brug.
   • VÆLGER DU PLAST, SÅ VÆLG KLAR PLAST: Plast er ikke bare plast. Transparente plastemballager, eller plastemballager i lyse farver, er bedre egnet til genanvendelse. Klare og lyse plastemballager kan genanvendes til nye plast-råvarer af høj kvalitet, sammenholdt med plasttyper i mørke farver.
   • SKAL DU HAVE LOGO PÅ, SÅ VÆLG AFTAGELIGT LOGO ELLER SKRIV PÅ: Hvis du vil have logo eller etiket på emballagen, så vælg et, der enten er aftageligt (en slip) eller en label der er sat fast med lim, der er opløselig ved max. 60 grader.
   • OPFORDR DINE KUNDER TIL AT SORTERE: Spises måltidet hjemme, er det muligt at affaldssortere emballagen efter brug. Hvis måltidet indtages på restaurationen, bør der også være mulighed for at sortere emballagen her. Emballagen kan kun genanvendes, hvis den sorteres korrekt (adskil plastlåg, foliebakke og papbeholder – det sorteres for sig). Det kan du hjælpe dine kunder med, ved at vejlede korrekt om det. Se mere om krav til affaldssortering her.


4. NÅR SORTERING IKKE ER MULIG, SÅ VÆLG
FORNYBART MATERIALE: Hvis kunden spiser måltidet ude, hvor affaldssortering sjældent er muligt, er fornybare materialer at foretrække.

 

logo-bånd emballageguide
Disclaimer

Københavns Kommunes affaldsordning for husholdninger danner baggrund for vurderingen af materialernes genanvendelighed i denne takeaway-emballageguide.

Guiden har inkluderet alle de mest kendte materialetyper på markedet, men viser kun materialetyper, der er vurderet som et klima- og miljømæssigt bedre valg i anbefalingerne.
Fx. vil PLA (biobaseret og bionedbrydelig plastemballage), der i dag anvendes af mange til takeaway ikke blive vist. PLA er vurderet i denne guide, men får ingen point og kan derfor ikke anbefales uanset hvilken takeaway ret det anvendes til. Årsagen er, at PLA (og bionedbrydelig emballage i det hele taget) ikke kan genanvendes i hverken eksisterende eller kommende affaldsfaciliteter. Til gengæld vurderer guiden materialetypen Biobaseret PE højt. Biobaseret PE er ligesom PLA lavet af fornybare ressourcer frem for råolie, men kan til forskel fra PLA indgå i vores affaldssystem for at blive genanvendt.

Effekten af, om der benyttes en genbrugelig emballage til takeaway måltidet samt parametre som produktion og transport, der normalt indgår i vurderingen af emballagers samlede miljøbelastning, tages der ikke højde for i takeaway-emballageguiden.

Hvis du vil læse mere om cirkulære emballager, kan du få inspiration til reduktion og valg af emballage her.

Guiden opdateres årligt. Senest opdateret februar 2022.

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.