Vælg en side

Guide til Covid-19 og medarbejdere

12. maj, 2021Blog

De fleste restauratører er tilbage i drift efter nedlukningen, men ligesom sidst melder sig igen en række udfordringer i forhold til smittehåndtering og medarbejdere. Hvornår skal en medarbejder gå i karantæne? Og skal du give løn under isolation? Find svarene DRC’s mini-guide - lige her.

Karantæne

Det kan være svært at navigere rundt i retningslinjerne for, hvornår en medarbejder skal i karantæne. I Sundhedsstyrelsens retningslinjer for restauranter, cafeer mv. står følgende beskrevet omkring håndtering af sygdom og symptomer:

 • Hvis en medarbejder konstateres syg, anbefales det, at der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.
 • Medarbejdere med symptomer på COVID-19 bør ikke møde på arbejde og bør følge retningslinjerne for karantæne.
 • Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Medarbejdere, der har haft kontakt med en person med påvist COVID-19, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

Hvis du har en smittet medarbejder, skal du gennemgå, hvem der er ”nære kontakter” af dine øvrige medarbejdere.

 

 Hvad er en nær kontakt?

Hvis medarbejderen har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Hvis medarbejderen ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er det ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.

Hvis medarbejderen har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis medarbejderen samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Medarbejderen bor sammen med den smittet person.
 • Der har været direkte fysisk kontakt (fx ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (fx blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Medarbejderen har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (fx ved samtale).
 • Medarbejderen har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb.
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

 

Løn under isolation/karantæne

Hvis du som arbejdsgiver beder en medarbejder om ikke at møde på arbejde, men isolere sig hjemme, er der tale om en hjemsendelse, som er foretaget af dig som arbejdsgiver, og der skal betales fuld løn til medarbejderen.

Hvis det i stedet er sundhedsmyndighederne, der aftaler med eller pålægger den ansatte at isolere sig eller gå i karantæne, og det derved forhindrer vedkommende i at udføre sit arbejde, anses medarbejderen for at være syg. I det tilfælde har den medarbejderen ret til den ydelse, som vedkommende ville have ved sygdom, fx fuld løn eller sygedagpenge. Du vil også have mulighed for at søge om sygedagpenge fra første fraværsdag, idet en person der er i selvisolation fordi vedkommende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer er identificeret som nær kontakt til en person, anses også for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom (hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra).

 

Nyttige Dokumenter og Links

Q&A: Om COVID-19 og medarbejdere i restaurationsbranchen - DRC (thehost.dk)

Retningslinjer for serveringssteder | erhvervsstyrelsen.dk

Vejledning: Sådan skal du forholde dig som arbejdsgiver i forbindelse med corona | Virksomhedsguiden

Sygedagpenge/sygedagpengerefusion: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus (star.dk)

Skabelon til brug ved medarbejderes ferierejser

 

Vil du vide mere om

vores arbejde?