Vælg en side

Jobtilbud til ukrainske flygtninge

22. april, 2022Jura // Politik

Fra i dag fredag den 22. april kan ukrainere, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter særloven, komme i arbejde, så snart ansøgningen er indgivet.

Hvis du vil tilbyde job til mennesker, der er flygtet fra Ukraine, kan du henvende dig direkte til jobcentrene i din kommune.

Beskæftigelsesministeriet har også lavet en hjemmeside, jobguideUkraine.dk, hvor arbejdsgivere kan finde information og hjælp til at gøre ledige stillinger tilgængelige for ukrainske borgere.

På hjemmesiden findes også links til jobbanker, hvor virksomheder kan opslå jobs, som kan besættes af ukrainere:

https://jobguideukraine.dk/for-dig-som-arbejdsgiver/

Særligt i Københavns Kommune
I Københavns Kommune kan du kontakte Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33, hvis du har ledige stillinger. Du er også velkommen til at kontakte Erhvervshuset, såfremt der er konkrete spørgsmål til indsatsen med at få fordrevne ukrainere godt på vej ud på det danske arbejdsmarked.

I Erhvervshuset vil relevante kandidater bliver matchet med jobtilbudene i en mere håndholdt indsats – fx bliver det vurderet, om det er nødvendigt, at en ukrainsk-talende medarbejder deltager i den konkrete jobsamtale for at oversætte. De konkrete jobsamtaler kan enten foregå 1-1 eller ved rundbordssamtaler for flere ansøgere såfremt behovet for arbejdskraft er større end blot en eller to. Deciderede matcharrangementer kan ligeledes arrangeres, hvis virksomheden foretrækker dette.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.