Vælg en side

Lederuddannelse på engelsk

Branchen // Uddannelse

(english version below)

I samarbejde med Køge Handelsskole afholder DRC til foråret igen branchens mest populære lederuddannelse på engelsk i lederskab, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og kommunikation.

Forløbet er på 9 dage og er både for den nye og lidt mere erfarne leder i branchen. Forløbet består af 4 moduler; Ledelse og det personlige lederskab, kommunikation som ledelsesværktøj, lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler og situationsbestemt ledelse.

Uddannelsen er et praktik baseret lederudviklingsprogram i 4 moduler for såvel den nye som den erfarne leder med målrettet indhold og oplæg fra branchens specialister. Oplev spændende oplæg fra specialister i DRC og mød gæsteundervisere fra branchens egne folk.

Der er ledige pladser på lederuddannelsen på engelsk, som foregår den 9. april 2024 til den 15. maj 2024.

Læs mere om lederuddannelserne her: DRC | Grundlæggende lederuddannelse (thehost.dk)

Læs mere om lederuddannelsen på engelsk samt spørgsmål her: KHS Kompetence

Tilmelding:

MANAGEMENT EDUCATION

In collaboration with Køge Business School, DRC is once again organizing the industry's most popular education in management in English, covering management, situational management, conflict management, and communication this spring.

The program spans 9 days and is suitable for both new and more experienced leaders in the industry. It consists of 4 modules: Leadership and Personal Leadership, Communication as a Management Tool, Leader's Conflict Management and Difficult Conversations, and Situational Leadership.

The education is a practice-based leadership development program in 4 modules designed for both new and experienced leaders, featuring targeted content and presentations from industry specialists. Experience engaging presentations from DRC specialists and meet guest lecturers from the industry.

There are available spots for the education in English, scheduled from April 9, 2024, to May 15, 2024.

Learn more about management education here: DRC | Grundlæggende lederuddannelse (thehost.dk)

Read more about the leadership training in English and find answers to your questions here: KHS Kompetence

Registration:

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.