Vælg en side

Skab god omgangstone og -form på arbejdspladsen

4. januar, 2019Bæredygtighed

 

Den 1. januar trådte en skærpelse af forbuddet imod sexchikane på arbejdspladserne i kraft. Ændringen af ligebehandlingsloven udspringer af et forslag, som Beskæftigelsesministeriet i november fremsatte i kølvandet på #MeToo-bevægelsen.

Ændringen indebærer en mulighed for at forhøje godtgørelsesniveauet til medarbejderen, når domstolene vurderer, at medarbejderen har været udsat for sexchikane. Godtgørelserne kan fremover forhøjes med 1/3 i forhold til det nuværende niveau, der gennemsnitligt ligger på 25.000 kroner.

I lovændringen er forbuddet mod seksuel chikane på arbejdspladsen yderligere præciseret i forhold til de eksisterende regler. Det er blandt andet fremhævet, at domstolene fremover ikke bør tillægge omgangstonen på arbejdspladsen betydning, når der vurderes, om der har fundet sexchikane sted. Det skal altså ikke længere tillægges formildende betydning, at der f.eks. har været en særlig ”fri” måde at tale til hinanden på, på arbejdspladsen.

DRC anbefaler, at man som arbejdsgiver har et øget fokus på den generelle omgangstone og omgangsform på arbejdspladsen, og at man overvejer, om det vil være hensigtsmæssigt at implementere, ændre eller opdatere relevante politikker, eller på anden måde italesætte forholdene omkring en eventuel uhensigtsmæssig omgangstone- eller form på arbejdspladsen over for både medarbejdere og ledere.

DRC følger udviklingen i den kommende retspraksis for godtgørelser på området.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.