Vælg en side

Slutindberetning af de resterende kompensationsperioder forventes at åbne i slutningen af maj

4. april, 2022Jura


Virksomhederne har tidligere indberettet til slutafregning for foråret og sommeren 2020. I slutningen af maj forventer Erhvervsstyrelsen at åbne op for indberetning til slutafregning af alle de resterende kompensationsperioder for de tre kompensationsordninger – kompensation for tabt omsætning, kompensation for faste omkostninger og lønkompensation.

I vil få besked i Digital Post, når det bliver muligt at indberette til slutafregning. Fristen for at indberette bliver på tværs af kompensationsordningerne den 30. september 2022.

Når Erhvervsstyrelsen har gennemgået de indberettede oplysninger, beregnes det endelige kompensationsbeløb. Virksomheden vil herefter modtage en slutopgørelse.

Hvis slutopgørelsen viser, at virksomheden skal betale mindre end 10.000 kr. tilbage, vil virksomheden modtage én faktura på hele beløbet. Der vil herefter være en betalingsfrist på 32 dage.

Hvis virksomheden skal tilbagebetale mere end 10.000 kr., vil beløbet automatisk blive opdelt i fire lige store afdrag. Disse afdrag skal tilbagebetales i løbet af et år fra den dato, Erhvervsstyrelsen har slutafregnet kompensationen. Fristen for at tilbagebetale bliver herefter 32 dage, 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder.

Betales beløbet ikke inden fristen på fakturaer og rykkere, vil kravet blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fra dette tidspunkt vil der påløbe renter og gebyrer.

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.