Vælg en side

Status på forsyningssikkerhed for energi

1. november, 2022Branchen // Fødevarer // Politik

 

DRC deltog den 27. oktober i et orienteringsmøde hos Fødevarestyrelsen om den aktuelle forsyningssituation på energi, og hvilke betydning det har for fødevarevirksomheder.

Forsyningssikkerheden for el og gas ser således ud:

 

EL

Elforsyningen vurderes at være stabil i Danmark. Hvis vinteren temperaturmæssigt bliver gennemsnitlig, forventer Energistyrelsen ikke, at der vil være problemer med elforsyningen.

 • Dog kan der opstå såkaldt effektmangel, hvis der forekommer en eller flere omstændigheder, der mindsker elproduktionen (f.eks. vindstille dage, nedbrud på kraftværker mv.), og/eller hvis forbruget øges (f.eks. som følge af en koldere vinter end gennemsnittet).
 • I en situation med effektmangel, kan der blive behov for at foretage et kontrolleret afbrud af strømmen i op til to timer ad gangen i afgrænsede geografiske områder (et såkaldt brown out.

GAS

 • Gasmarkedet fungerer, og de danske gaslagre er fyldte. Energistyrelsen har ikke kendskab til konkrete forsyningsproblemer for gas i Danmark. Imidlertid er situationen alvorlig og kan hurtig udvikle sig.

HAR DU EN BEREDSKABSPLAN?

Selvom der aktuelt ikke er fare for, at energiforsyningen afbrydes, opfordrer myndighederne til, at du som virksomhedsejer er på forkant og vurderer, hvad konsekvenserne vil være for ved et afbrud af enten gas- eller elforsyningen.

Det er virksomhedens eget ansvar at håndtere strømnedbrud. Det er også virksomheden, som fortsat har ansvaret for fødevaresikkerheden og eksempelvis skal tage stilling til om fødevarer eventuelt skal kasseres.

Du opfodres derfor til at foretage en kortlægning af egne kritiske funktioner og energiforbrug. Du skal tage stilling til, hvilke konsekvenser det kan få, hvis der sker et afbrud af energi, og du skal lave et beredskab til håndtering af en sådan situation.

Det betyder kort fortalt, at du skal udarbejde beredskabsplan/nødplan for, hvad du gør, hvis eksempelvis strømmen lukkes ned:

 

 • Hvordan håndterer du gæster, hvis restauranten er åben. Eller skal du holde helt lukket ? Der kan også evt. være dage, hvor det ikke kan betale sig at holde åbent, fordi strømmen er for dyr
 • Hvad med betaling? Al betalingsløsninger herunder mobilepay vil ikke virke
 • Hvem har ansvaret for hvad?
 • Hvordan sikre du dine fødevarer på frys og køl?
 • Skal du have en nødgenerator?

KRITISKE PROCESSER OG HANDLINGSPLAN

Her er en række generelle inspirationsspørgsmål, som kan bruges ved en gennemgang af din virksomheds kritiske processer for afhængig af el og gas:

 • Hvilke kritiske funktioner og processer findes der i virksomheden?
  • Hvilke af disse kritiske funktioner og processer er afhængig af el og gas?
  • Hvad er konsekvenserne af, at virksomheden bliver ramt af et kontrolleret strømafbrud?
 • Hvad er konsekvenserne af, at virksomheden bliver ramt af et kontrolleret strømafbrud i to timer?
 • I længere tid ved eksempelvis tekniske fejl i elnettet?
  • Hvor længe kan man klare sig uden strømforsyning?
  • Har man en back-up strømforsyning klar?
  • Hvor længe kan denne alternative strømforsyning opretholde de kritiske funktioner og processer
  • Hvilke processer vil blive påvirket, hvis der bliver afbrudt for gasforsyningen?
  • I hvilke processer kan gasforsyningen erstattes af anden energi
  • Er dette allerede muligt, eller kræver det investeringer?
  • Hvor længe kan disse alternativer understøtte processen?

Læs yderligere i dette notat fra Fødevarestyrelsen

Vil du vide mere om

vores arbejde?