Vælg en side

Sommerhilsen fra politisk afdeling

26. juli, 2022Politik

 

Et af DRC’s væsentligste formål er den politiske interessevaretagelse og kommunikation. Vi er en brancheorganisation for restauratører af restauratører – og det er vigtigt, at vi står med en fælles og stærk stemme restauratører, samarbejdspartnere og interessenter i mellem. På den måde kan vi agere et stærkt talerør på kommunalt, nationalt og i højere og højere grad også på europæisk niveau.

Med denne sommerhilsen vil vi sige lidt om det politiske arbejde fremover, samt indtil nu, som selvfølgelig mest af alt har handlet om corona, men som - heldigvis - også har budt på andre udfordringer. Og vi vil se fremad og give jer et kort indblik i hvad det politiske sekretariat og det politiske forum har sat sig for efter sommerferien, som formentlig byder på et folketingsvalg.

Den nuværende situation er, som I allerede ved, at der er akut mangel på arbejdskraft, stigende råvarer- og energipriser, turismen er endnu ikke på niveau med før-corona, bankerne strammer i højere grad skruen og nægter at give de nødvendige kreditter, indskrænker restauratørernes muligheder i forhold til bankerne. Der er sågar banker der nægter, med skriftlige svar, om at de ikke ønsker at påtage sig risikoen ved at gå ind i netop vores branche. Det er kort sagt, rigtig svært at få en god økonomi med de nuværende tilstande.

 

Hvordan gik det første del af 2022?

I 2022 har vi talt meget mindre om corona end i 2020 og 2021, men det har dog stadig fyldt i form af slutafregninger, påbegyndte sager med urimelige afgørelser ift. kompensation for både faste omkostninger og lønkompensation m.m.

Desværre fik vi lige inden folkemødet på Bornholm en sørgelig besked fra Erhvervsministeriet om mulige restriktioner, overvågning, tests, vaccinekrav mv. i efteråret og vinteren 2022, dog med en forsikring om at man vil gøre meget for at undgå en nedlukning som vi har set det før. Vi afventer yderligere informationer fra ministeriet i takt med smittestigning, indlæggelser mv. samt efterårets indtog. Forhåbentlig undgår vi enhver form for afstandskrav, nedlukninger, at skulle agere coronapoliti og kontrollere gæster og ansattes vaccinestatus mv. Vi kæmper dog allerede nu for at få sygedagepenge refusion fra 1. sygedag og klar besked om en op- og nedskaleringsmodel, skulle det blive aktuelt.

Derudover har vi ytret en skarp kritik af den manglende vedtagelse af epidemiloven, der indtil videre stiller vores og mange andre brancher uden et retskrav på erstatning – og uden vi ved om kompensationen kommer og i hvor høj grad. Regeringen varslede med deres første udkast at man så på private forsikringsordninger og at man måtte antage nogle restriktioner som ’new normal’ der dermed ikke udløste kompensation, det er vi selvfølgelig stærkt imod og de fleste partier på højrefløjen har ydet stor opbakning til vores mange input, hvilket blandt andet har sparket forsikringsovervejelserne til hjørne for nu.

 

Udeservering
Inden sommeren 2022 har vi kastet os ind i kampen for endnu en omgang udvidet udeservering i en lang række kommuner. Og mange steder var der politisk opbakning til udvidet udeservering og hurtig eksekvering. I København var der politisk opbakning, men desværre har langsommelig administrativ proces hos forvaltningen – og manglende ressourcer hos politiet - desværre trukket ansøgningsprocesser og godkendelserne alt for langt ud. Vi har af flere omgange været på rådhuset og været til møder med alt fra borgmester til direktør og udeserveringsteam. Vi har sat et samarbejde i søen, som forhåbentlig gør de politiske beslutninger mulige – så de rent faktisk kan komme ud at leve og medlemmerne kan modtage deres godkendelse allerede når vejret er til det – og ikke når sommeren er forbi.

I alle kommuner har vi sendt en række henvendelser til kommunalpolitikerne om at fortsætte med den udvidede udeservering. Nu mangler vi blot en lang række afgørelser på byråds- og borgerrepræsentationsmøder med flertal for at fortsætte. I København har vi desuden fået forholdsvis bred politisk opbakning til at fremsætte et forslag om at godkende udeserveringerne til 3 år, frem for de nuværende 1-årige tilladelser, som også skaber kø når der ansøges om udvidet udeservering.

 

Hvad skal der så ske fra nu og frem?

Mange andre sager end corona har stået stille, både kommunalt, nationalt og europæisk. Derfor har der været rigeligt at se til i sekretariatet i starten af 2022. Vores politiske mål fremover er blandt andet:

 • at afskaffe kontantreglen og gøre det frivilligt om man vil droppe kontanterne. Dette, fordi mange mindre virksomheder har online banker, mobilepay mv. Fordi færre og færre banker modtager kontanter, fordi det er administrativ tungt at skulle redegøre for kontanter med de nye hvidvaskningsregler, fordi det mindsker menneskelige fejl, fordi de mindsker antallet af indbrud og meget mere.
 • at få fuldt momsfradrag for restaurantbesøg på niveau med hotellerne. I dag kan virksomheder få fuldt fradrag for deres overnatning på hotel – men ikke for morgenmaden eller for restaurantbesøget – hverken på hotellet eller ude i restauranterne. Det er ikke rimeligt – slet ikke i en branche som bidrager med et stort antal arbejdspladser, skatteprovenu og som har svære vilkår for at få et sammenligneligt overskud i forhold til andre brancher.
 • at oplevelsesgaver også bliver en del af de skattefrie personalegoder. I dag må man gerne give sin medarbejder et gavekort på en specifik menu men man må ikke give det på et beløb til restauranten uden udspecificering – og slet ikke til flere restauranter eller oplevelser, så medarbejderen frit kan vælge hvad de har lyst til. Det er skørt! 
 • at vi får håndteret udfordringerne omkring arbejdskraft - ikke mindst den udenlandske. Det handler blandt andet om at få reguleret beløbsordningen og positivlisten, så elevkravet suspenderes, da coronanedlukningen gør det umuligt at leve op til denne.
 • at vi forbedrer uddannelsen og indfører langt flere fag om bæredygtighed (også den sociale bæredygtighed), samt efteruddannelse til lederne og en generel modernisering af kokke- og tjeneruddannelsen
 • at vi får udvidet udeserveringen for 3 år ad gangen i alle byer og lokalsamfund landet over og ensrettet de gode ideer og input fra restaurationsplaner mv. kommunerne imellem.
 • at vi får udvidet EUs og DKs liste over godkendte novel foods, så vores restauranter kan bruge og præsentere os for en lang række planter, blomster og insekter der kan spises, så vi kan bibeholde det høje innovative niveau, og som er langt bedre for kloden end så meget andet af det vi går og spiser.
 • at vi får oprettet en fond til netop oplevelsesbranchen og får styr på retssikkerheden i en ny epidemilov, så vi kan få samme vilkår som rejsebranchen fik det under seneste epidemi.
 • at vi får indført en fair og anstændig minimumsløn i Danmark og i EU. Vi er allerede i proces og følger den nøje.
 • At skabe de rette rammer i nattelivet, ved at bekæmpe diskrimination i via vores dialog-app og forbedring af uddannelsen for både personale inde på og i døren på diskoteker, klubber mv. Ved at arbejde seriøst med de politiske forslag om aldersgrænser for salg af alkohol, vagter eller dørmænd i alle virksomheder med åbent i nattelivszoner, krænkelser, støj, affald og meget mere.
 • at få et loft for den kommission udbringningstjenester kan tage, samt sikre, at tjenesterne selv betaler deres momsregninger, så regningen ikke lander hos restauratøren. Derudover skal deres helt urimelige prisklausuler have en ende. Vi har allerede nu en god dialog med konkurrencemyndighederne, medlemmer af EU- parlamentet og folketinget om at sætte nogle grænser for OTA’er som Wolt, Booking.com mv. Så vi kan skabe fair vilkår og ret til at bestemme over egne priser og vilkår i virksomheden.

Vi kan med andre ord se frem til et begivenhedsrigt efterår, som ovenikøbet bliver krydret med en valgkamp og et folketingsvalg. I DRC vil vi gøre alt for at sikre at branchen fortsat har en stemme, at vore folkevalgte ikke er i tvivl om branchens udfordringer og at ikke alt bliver valgflæsk!

 

Sommerhilsner fra Freja Brandhøj, Politisk Chef i DRC

Vil du vide mere om

vores arbejde?