Vælg en side

Indkaldelse til generalforsamling 2022

7. april, 2022Branchen

 

DRC afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april fra kl. 10.00-14.00. Generalforsamling afholdes online igen i år.

Du kan nu tilmelde dig og dine kollegaer til dette års generalforsamling i DRC. Baseret på succeserne fra sidste og forrige år har vi igen valgt at afholde generalforsamlingen online. Denne beslutning er også taget med henblik på at gøre generalforsamlingen så tilgængelig som mulig, da vi ikke ønsker, at transporttid- og omkostninger skal stå i vejen for nogen.

På generalforsamlingen vil du få et indblik i DRC's udvikling, hvad der rører sig i de forskellige afdelinger i sekretariatet og meget, meget mere. Ud over det officielle program for generalforsamlingen, så vil der også en række spændende talks med interessante branchepersoner. Disse offentliggøres løbende her på sitet.

Talks med branchepersoner:

  1. 'Formandens beretninger' med Jacob Niebuhr, bestyrelsesformand i DRC
  2. 'Bæredygtighed på menuen' med Kim Rahbek, bestyrelsesmedlem i DRC
  3. 'Uddannelse på menuen' med Mai Kappenberger, bestyrelsesmedlem i DRC
  4. 'Politisk agenda på menuen' med Sandra Marquardsen, politisk formand i DRC
  5. 'Catering på menuen' med Ronni Lundegaard, bestyrelsesmedlem i DRC og formand for DFCL

Du kan se dagsordenen samt opstillingslisten til bestyrelsen herunder.

Jf. § 13 i DRC's vedtægter skal forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 17 Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:

  • Op til 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra medlemmerne i regionerne i henhold til reglerne i stk. 3.
  • Ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges eller udpeges for 4 år.
  • Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
  • Foreningens direktør (uden stemmeret)

Vi gør jer også opmærksomme på, at medlemmers indstilling til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter udsendelsen af opstillingslisten, som også findes herunder:

Vil du vide mere om

vores arbejde?

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, er restauratørernes brancheorganisation, som tilbyder medlemskab til alle danske restauranter, cafeer, barer, diskoteker, hoteller og overnatningssteder m.m.