Chef’s Table

The Host Magasin #5 

På Heartland har man fra starten valgt at gøre mad og vores madkultur til en bærende del af festivalens identitet, på lige fod med musik, kunst og talk programmet.

Der arbejdes med en helt ny måde at tænke og designe festival på, hvor maden tidligere tænkt som noget, der skulle være med til at opretholde energiniveauet hos publikum, fortæller Emil Blauert, der er programansvarlig for FOOD på Heartland Festival.

Forud for sidste års festival stillede DRC i The Host tre hurtige spørgsmål til festivalens idémager og direktør, Ulrik Ørum-Petersen, der udtalte omkring madprofilen: Mad er ikke længere bare noget vi fortærer, det er noget vi oplever. Det er blevet en del af oplevelsesøkonomien, og den status som producenter, restauratører og kokke de seneste år har fået gør, at maden kan få en helt central placering i programmet på Heartland.

Fælles for madprogrammet er, at maden skal være med til at bringe mennesker tættere på hinanden. Det gøres gennem måltiderne, samtalerne, æstetikken, personligheder og sammensætningen af programmet. Heartland Festival fandt sted 2.-4. juni og igen i år havde festivalen nogle af de helt store navne indenfor restaurationsbranchen på plakaten. F.eks. med det nye koncept Chef’s Table præsenteredes to af landets fremmeste restauranter - Amass fra København og Restaurant Domestic fra Århus.  – der var inviteret til at komme med deres bud på en nærværende og personlig oplevelse.

Chef’s Table er et yderst ambitiøst forsøg på at skabe vilde madoplevelser ved langbordet under pergolaen i Grevens private have - med en tydelig målsætning om at skabe nye møder mellem mennesker.

-   Det er et forsøg på at udfordre den måde vi interagerer med vores verdener – gennem den måde vi spiser på. At tage det globale, fine dinning miljø og flytte det ud i en mere naturrig, lokal kontekst og få de to verdener til at mødes. Så det er et forsøg på at skabe en slags magisk realisme - som er et af de begreber vi arbejder med – hvordan kan man skabe noget magisk, i den virkelighed vi lever i,, som igen rammesætter denne hverdagens virklighed, fortæller Emil Blauert.

Amass og Domestic var interessante for os fordi begge restauranter tænker på en ny måde, de hylder bæredygtighed, terroir og de gode råvarer og driver nogle restaurantkoncepter, som er mere en ”blot” en restauranter.

-   Både Amass og Domestic har vidtfavnende restaurantaktiviteter, som restaurantskoler for børn, sommer-restauranter, affaldsprogrammer og produktudvikler med deres producenter. En slags aktivister i deres tilgang til at drive restaurant. Vi valgte netop dem fordi de vil noget med verden og fordi de tænker nyt.

VIP oplevelser til alle
På Heartland Festivalen er alle VIP, siger Emil Blauert. Heartland Festival er meget optaget af ikke at opdele folk i forskellige verdener og rum, men i stedet at samle folk.

-   Chef’s table og madprogrammet skal bidrage til at nedbryde barrieren og distancen mellem festivalgæster og kunstnere. Feks. Forsøger vi at nedbryde skillevæggene mellem kunstarterne og skaber samtaler som et fælles kompas. Vi har også valgt ikke at etablere et lukket område for mediefolk og kendisser. Chef’s Table er bare et af vores forsøg på at skabe et møde mellem kunstnere og festivalgængerne, siger Emil Blauert.

Chef’s table søger at nedbryde den klassiske hierarkiske struktur som er i samfundet, hvor kun nogle kan få adgang, fordi der er nogle enormt opdelte rum i forhold til hvem der taler med hvem.

Festivalen har selv reserveret et antal billetter, som er tilbudt til festivalens forskellige kunstnere, mens de øvrige pladser ved bordet har været udbudt hos festivalens gæster.

Bekymringen for at det primært skulle være Danmarks elite og andre stenrige mennesker, som ville vælge oplevelsen ved kokkens bord er gjort til skamme. Ifølge Emil Blauert, er det gået over al forventning, og han fortæller hvordan ”normale” mennesker med helt almindelige jobs er kommet fra hele Danmark og udlandet - herunder to unge piger fra Olso, som havde valgt at taget busturen på 12 timer for at spare pengene til at spise med ved bordet i Grevens have. Både gæster, kunstnere og begge restauranter har været utrolig glade for at være med.

-   Chef’s Table er jo bare et ud af mange øjeblikke at få mig sig hjem fra Heartland, men jeg er selv overrasket over hvor mangfoldigt netop det har været. Vi har hørt fra mange af vores kunstnere, at det har været en utrolig vild oplevelse og flere har kaldt det, den vildeste havefest de har været til. Så på mange måder har vi lykkes med at forene det meget smukke, klassiske med den nye moderne verden og måde at spise på, på en festival, men også forsøget på at demokratisere noget ved at gøre det tilgængeligt.

Emil Blauert kalder Chef’s Table for et eksperiment. Et eksperiment, som er lykkes og som har inspireret folkene bag til at videreudvikle konceptet.

-   Vi var spændte på, om man kunne lave en oplevelse i oplevelsen, som var noget helt særligt. Det kunne vi og vi kommer allerede til næste år til at se Chef’s Table udmønte sig på nogle helt nye måder at spise på. Vi planlægger at at invitere personer fra den internationale tophylde og kunstnere til at komme og lave mad i forskellige formater næste år.

Mere kan vi ikke lokke ud af Emil Blauert i denne omgang, men han tør godt love at Food programmet næste år vil fylde endnu mere på plakaten.

Heartland Festival løber af stablen i Slotsparken omkring Egeskov på Sydfyn, og kombinerer live-samtaler og samtidskunst med det bedste fra musik- og madscenen. Med en stigning fra 75 pct. til 80 pct. er festivalen er i år rykket tættere på ambitionen om at blive landets første terroir-festival med 100 pct. fynske fødevarer. Næste års Heartland Festival finder sted i pinsen den 31. maj til 2. juni 2018.

Foto: Chris Tonnesen