Genåbning af Nordjylland

Sundheds- og Ældreministeriet meddelte i går, at de fleste restriktioner i de syv berørte kommuner i Nordjylland bliver lempet. Det betyder bl.a., at restauranter, cafeer og barer igen kan åbne.

Som følge af lempelsen vil der nu være fri adgang for borgere til at rejse uden for de syv kommuner, ligesom borgere med bopæl udenfor de syv kommuner nu kan rejse ind i området igen. Det betyder, at virksomhederne nu kan kalde medarbejdere tilbage på arbejde.

Pendlerlønkompensation ophører
Hvis medarbejderen har været hjemsendt på pendlerlønkompensation, er det vigtigt, at virksomheden kalder medarbejderen tilbage på arbejde fra i dag, den 20. november 2020, da der ikke længere er en forhindring for at kunne møde på arbejde.

Hvis virksomheden fortsat har behov for at hjemsende medarbejdere som et alternativ til opsigelse, er det for nuværende usikkert, om virksomheden i stedet for pendlerlønkompensation kan anvende den almindelige lønkompensation.

Ifølge trepartsaftalen gælder den almindelige lønkompensationsordning frem til den 3. december 2020, og for nogle virksomheder vil det være vanskeligt at opnå normal drift med det samme. Lønkompensationsordningen bør derfor fortsætte frem til det aftalte tidspunkt på trods af genåbningen. DRC arbejder på at få en afklaring på dette.

Erhvervsstyrelsen afventer stadigvæk at få lovgivningen på plads, hvorfor der endnu ikke er åbnet op for ansøgning af ovennævnte kompensationsordningerne. På Virksomhedsguidens hjemmeside og på Virk.dk kan du løbende holde dig orienteret om åbning for ansøgning og vejledning hertil.

Trepartsaftalen om lokal lønkompensationsordning til berørte kommuner i Nordjylland kan læses her.