Informer dine gæster om sundhedsstyrelsens smittestop-app

I arbejdet med smittesporing har Sundhedsmyndighederne bedt restaurationsbranchen om hjælp til udbredelse af smittestop-app.

Har du som restauratør ikke de tekniske, økonomiske eller tidsmæssige ressourcer til at foretage gæsteregistrering, så er der stadig mulighed for at medvirke til at hjælpe myndighedernes arbejde med smittesporing. Sundhedsmyndighederne har udviklet app’en ’smittestop’ til registrering af borgere og sporing af smitte. DRC har tidligere præsenteret app’en HER

Sundhedsstyrelsen beder nu igen restaurationsbranchen og lignende erhverv om hjælp til at udbrede kendskabet til app’en med denne plakat, som de håber, at restaurationer vil hænge op i deres lokaler:

App'en registrerer gæstens færden
Med app’en ’smittestop’ registreres gæstens besøg i restaurationen, idet app’en sporer sin ejermands færden. På den måde vil brugere få besked via app’en, hvis de har været i kontakt med en COVID-19-smittet.

Det er kun brugere, der opfylder følgende kriterier, der vil modtage en smittenotifikation:

  • Kontakten varede i mere end ca. 15 minutter (beregnet fra varigheden)
  • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden (beregnet fra signalstyrken)
  • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom dvs. inden for 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede, eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer (beregnet ud fra dato for symptomdebut og tidspunkt for kontakten).