Kommuner: 10 tiltag der vil gøre en forskel for bylivets erhvervsdrivende

Fra Bryggeriforeningen, Food Organisation of Denmark og Danmarks Restauranter og Cafeer. Sendt til landets kommuner og borgmestre d. 17. marts 2021.

Restaurationsbranchen er i krise efter en længere periode med først lav og siden ingen omsætning. Selv når de fleste danskere vender tilbage til hverdagen, vil hoteller, kroer, forsamlingshuse, restauranter, kantiner og en lang række af gadebilledets øvrige virksomheder fortsat være hårdt ramt.

Udenlandske gæster, der udgør næsten halvdelen af overnatningerne, vil i højere grad blive hjemme, og både danske borgere og virksomheder vil være økonomisk påvirkede af Corona-krisen med et tilsvarende lavere forbrug. Krisen vil trække dybe spor hos de danske restauratører og generelt hos bylivets erhvervsdrivende. Ifølge eksperter kan turismen tidligst forventes at være tilbage på normalt niveau ved udgangen af 2023.

Skab aktivitet i bylivet

Folketinget har gennemført en række kompensationspakker, som skal holde hånden under erhvervslivet lige nu, men der er brug for en række yderligere, målrettede tiltag, som kan hjælpe de erhvervsdrivende tilbage på sporet. Her spiller kommunerne en helt afgørende rolle.

Når smittetallet og vaccinationsplanen tillader en genåbning af landet, er der behov for, at de mange lokalsamfund bliver hjulpet i gang. Den lokale økonomi skal genstartes, og der skal skabes optimisme via kommercielle aktiviteter i lokalsamfundet.

Vi foreslår derfor en række målrettede initiativer, som kommunerne allerede nu kan forberede på egen hånd og i samarbejde med de erhvervsdrivende. Initiativerne skal selvfølgelig tilpasses de lokale forhold og med hensyntagen til de lokale beboeres ve og vel. De fordeler sig på ti forskellige indsatsområder, der kræver, at kommunen påtager sig tovholderrollen for realiseringen med inddragelse af relevante offentlige og private aktører.

Her er de (klik her for at downloade tiltagene i pdf):

1. Udvidet udeservering
I sommeren 2020 valgte mange af landets kommuner at inddrage ekstra arealer uden for serveringssteder til udeservering – det gjaldt både fortove, parkeringspladser, på torve og i parker. De restaurationer, der ikke havde et fortov umiddelbart foran serveringsstedet, kunne få tildelt et nærliggende areal. Mange restauratører fik en chance for at øge deres udendørsservering – selvfølgelig med den fornødne afstand og andre smittehæmmende tiltag.

Det er oplagt at indføre udvidet udeservering igen i 2021 og frem til 2023. I nogle byer bliver muligheden for at lukke dele af kørebaner, cykelparkeringer, bilparkeringer mv. ned til fordel for udeserveringen og bylivet drøftet. De initiativer ser vi meget gerne bragt til live. Det er en afgørende og nødvendig håndsrækning til restaurationerne - bare få ekstra kvadratmeter kan betyde alverden for omsætningen.

2. Udvidede åbningstider for udeservering
I mange byer er der begrænsninger på, hvor længe udendørsaktiviteten må foregå. Her valgte mange kommuner sidste år at udvide udeserveringen til kl. 24 eller 02. I de kvarterer, hvor det er muligt under hensyn til de lokale beboere, vil dette være en betydelig håndsrækning til branchen.

3. Fast-track ekspedition af ansøgninger
En effektiv show-stopper for virksomhederne i bylivet er bureaukratiet og de lange sagsbehandlingstider i nogle kommunale forvaltninger. Derfor opfordrer vi kommunerne til, at der holdes fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling, og at man prioriterer ansøgninger, fx med en behandlingstid på højst 14 dage. En branchespecifik vejledning af virksomhederne - med templates og én-til-én rådgivning - vil ligeledes gøre en stor forskel, så arrangementer, udeservering og alkoholbevillig hurtigere kan behandles til gavn for alle.

4. Handelsnetværk
En god synergi mellem de lokale erhvervsdrivende og lokalsamfundet er givtigt for alle parter. Det giver et fællesskab, som vi alle har savnet. Derfor vil det være oplagt at skabe et netværk i byen af idérige og aktive virksomhedsejere, der kan holde styr på tiltag, holde den tætte dialog med byens virksomheder og bruge netværket aktivt. Vi opfordrer til allerede nu, at kommunen indkalder et netværk af ressourcestærke virksomhedsejere, der i skrivende stund (desværre) har god tid til at sparre om idéer til arrangementer, samarbejder mm.

5. Omsætningsfremmende aktiviteter
Idéerne er mange: Torvedage, julemarked, markedsdage, friluftkoncerter og børnerettede aktiviteter er blot nogle af de mange arrangementer, der kan planlægges allerede nu.

6. Kommunal opfordring til at spise ude, støtte lokalt m.v.
I Slagelse kommune er der afsat midler til de offentlige ansatte, som kan bruges til fx at afholdemøder på en café, til at lave aktiviteter på et konferencested, til teambuilding på det lokalehotel el.lign. Det er et fremragende initiativ, som målretter midler til den hårdest ramte branche og samtidig giver de ansatte en mulighed for igen at være sammen. Der kan fx skabes nye rammer for en ekskursion med institutionens børn - eller oprettes møder med nye kollegaer, man kun har set online.

7. Kommunale møder hos restauratører
Også for den kommunale ledelse og de politiske udvalg vil det være oplagt at dirigere nogle midler ud i erhvervet. I stedet for at bestille forplejning til diverse møder kan møderne afholdes ude i byen – fx på en café eller en kro - og på den måde både støtte branchen og skabe nye rammer for samtalen.

8. Gavekort til madoplevelser til alle kommunalt ansatte medarbejdere i 2021
Odense Kommune har valgt at give kommunens ansatte et gavekort til brug i restaurationsbranchen. Det vil vi foreslå, gøres i alle kommuner. Måske er det sygeplejerskerne og sosu-medhjælperne på det lokale plejehjem, der skal have en brunch eller en ølsmagning på den lokale café, eller kommunens medarbejdere, der skal have en frokost på én af byens restauranter? Med de forskellige højtider er der anledning til forkælelse hele året rundt.

9. Nem adgang til transport – evt. gratis befordring/parkering på udvalgte dage/perioder
Gratis parkering under torvedagene, et tog der ’tøffer’ gennem gaderne eller gratis offentlig transport hjem efter en tema-uge om de lokale øl og delikatesser på byens restauranter, beværtninger og caféer. Der er mange måder at ’nudge’ borgerne op af sofaerne og ind til det længe savnede, kulturelle liv i gaderne.

10. Midler til markedsføring og turismefremme
Markedsføring er altafgørende for at tiltrække turister fra ind- og udland. Indtil nu har finansieringen af markedsføringen været delt mellem erhvervsliv og de offentlige budgetter. Frem til 2022 vil vi foreslå at kommunen øger deres normale budgetter på området

Klik her for at downloade de ti tiltag i pdf