Midlertidig tilladelse til salg af serveringsklare retter uden mærkning

I erkendelse af, at restauratører går en særdeles svær tid i møde, giver Fødevarestyrelsen midlertidig tilladelse til, at restauranter/cafeer mv. kan levere serveringsklare retter uden mærkning til detailbutikker, fx supermarkeder.

Derudover behøver restauranter, der gør brug af den midlertidige tilladelse, ikke at være registreret til at levere animalske fødevarer til detailvirksomheder, den såkaldte 1/3-regel. Dette krav suspenderes ligeledes midlertidigt.

Tilladelsen er betinget af, at:

  • Der er tale om små mængder af spiseklare retter, der sælges til endelige forbrugere inden for samme dag, som de er produceret
  • Der er tale om levering til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder inden for 50 km fra restauranten
  • Der er tale om serveringsklare retter, som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren. Ved serveringsklare retter forstås fuldt færdigtilberedte retter, som evt. skal genopvarmes hos forbrugeren af hensyn til spisekvaliteter
  • Restauranten skal give butikken besked om evt. allergener i retten
  • Forbrugeren skal kunne oplyses om evt. allergener ved forespørgsel i butikker
  • Der skal være fuld sporbarhed både fra restaurant til butik og omvendt
  • Den midlertidige tilladelse bortfalder, når restauranterne igen får lov til at åbne for spisende gæster