Ny trepartsaftale om lønkompensation til virksomheder i Nordjylland

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i weekenden enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner for at begrænse corona-smitten.

Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Med aftalen er parterne derudover enige om ekstraordinært at indføre en ny lønkompensationsordning for pendlere, der giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation for de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Ordningen kommer i kølvandet på regeringens opfordring om ikke at krydse kommunegrænser i det pågældende område.

Pendlerlønkompensationsordningen vil ligesom lønkompensationsordningen udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog med den forskel at man maksimalt kan få 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Den højere maksimale sats skal ses i lyset af den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Derudover vil de to lønkompensationsordninger basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning. Det vil sige, at man for at kunne modtage lønkompensation skal have hjemsendt mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ligeledes skal virksomheden betale fuld løn til medarbejderne og må ikke afskedige nogen af dem i den lønkompenserende periode.

Afslutningsvis er parterne enige om, at den eksisterende ordning for tvangslukkede virksomheder skal tilpasses, så den bedre imødekommer en situation med en lokal nedlukning. I dag er det et krav, at hele virksomheden lukkes ned, men fra d. 6. november kan man søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger i forskellige dele af landet kan få kompensation for restauranter, caféer mv., som bliver lokalt nedlukket.

Læs hele aftaleteksten om lønkompensation her