Opdatering: Restriktioner og hjælpepakker i Nordjylland

Få her et overblik over de nye restriktioner, som regeringen i går pålagde syv kommuner i Nordjylland samt de hjælpepakker, der er lagt op til for berørte virksomheder.

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt dette faktaark, der opsummerer de nye restriktioner i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse på salgsstedet, dog mulighed for salg af take away. Dette træder i kraft den 7. november 2020. I den forbindelse beskriver myndighederne også hvilke hjælpepakker, der vil tilbydes.

    • Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune.
    • Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer, hvor deltagerne sidder rettet mod en scene, afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.
    • Regeringen indkalder arbejdsmarkedets parter til en drøftelse om en lokal lønkompensationsordning for virksomheder og medarbejdere i de berørte kommuner.
    • Alle virksomheder samt kulturinstitutioner og foreninger og idrætsklubber, der tvangslukkes – eller hvor deres faciliteter tvangslukkes – får adgang til lønkompensation, hvis de ingen omsætning har, samt fuld dækning for faste omkostninger og kompensation via selvstændigordningen.
    • Den målrettede ordning for virksomheders faste omkostninger og den målrettede selvstændigordning fastholdes for virksomheder og selvstændige m.fl., som berøres af øvrige restriktioner såsom forsamlingsforbud, begrænsninger på åbningstiden, Udenrigsministeriets rejsevejledning mv.

Der er yderligere information om restriktionerne og myndighedernes indsats på coronasmitte.dk ligesom af myndighederne kan kontaktes på hotline telefonen 70 20 02 33.