OVERSIGT – FØDEVARESTYRELSENS KONTROLKAMPAGNER I 2020

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2020 en række kontrolkampagner, som sætter fokus på specifikke områder – udover den almindelige fødevarekontrol. Få overblik over alle Fødevarestyrelsens planlagte kontrolkampagner og prioriterede indsatser i 2020.

Kampagneplanen er foreløbig, så der kan ske enkelte ændringer i oversigten nedenfor.

Som noget nyt indfører Fødevarestyrelsen fra 2020 en ny kontrolindsats, kaldet prioriteret indsats, med det formål at øge kontrolobjekternes forståelse for fødevarelovgivningen ved målrettede kontroller i kontrolobjekter med et særligt behov eller i grupper af kontrolobjekter med relevante behov eller risici.

Nedenfor ses de prioriterede indsatser, som indtil videre er planlagt til 1. halvår 2020.

Kampagnerne for 2020 er endnu ikke offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Siden vil dog løbende blive opdateret, hvilket du kan holde øje med her: Kontrolkampagner.