Rekordår for dansk turisme

Det går stadig bedre for turismen i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik ser det ud til, at antallet af udenlandske turismeovernatninger i 2018 slår den hidtidige rekord fra 1993. Dog får vi knivskarp konkurrence fra andre lande i kampen om turisterne.

Det tegner til at blive endnu et rekordår for turismen i Danmark. Danmarks Statistik har i dag offentliggjort de foreløbige overnatningstal for 2018. De viser en samlet vækst i overnatningerne på 2,7 % i forhold til året før. Heraf tegner væksten i de udenlandske overnatninger på 2,9 %.

Resultatet på udenlandske overnatninger er ”all time high”, og dermed slår dansk turisme den gamle rekord fra 1993, hvor der var cirka 27 mio. udenlandske overnatninger.

Væksten højest i skuldersæsonen
Ifølge VisitDenmarks adm. direktør Jan Olsen er væksten i antallet af turister primært sket i skuldersæsonen (marts-juni og september-oktober), mens højsæsonen er status quo.

Jan Olsen udtaler også, at flere turister i skuldersæsonen er med til at understøtte en bæredygtig udvikling i turismen, og at flere turister og et højere døgnforbrug samtidig er med til at øge omsætningen og beskæftigelsen.

”Det er glædeligt, at det ser ud til, at vi også i 2018 oplevede en vækst i antallet af udenlandske overnatninger, og at væksten især skete i skuldersæsonen. Vi har i hele 2018 haft et særskilt fokus på at tiltrække flere udenlandske turister i skuldersæsonen, og det er en strategi, vi skal bygge videre på – både med nye spændende initiativer på destinationerne og med markedsføring”, siger Jan Olsen.

Væksten i de udenlandske overnatninger er bl.a. sket på seks af dansk turismes prioriterede markeder: Tyskland, Holland, USA, Italien, Frankrig og Indien.

Hård kamp om turisterne
Den globale rejselyst stiger år for år, og det er VisitDenmarks mål, at Danmark skal have sin del af kagen ved at tiltrække flere turister de kommende år. Men der er en knivskarp konkurrence fra andre lande; Lande såsom Holland, Tyskland og Sverige klarer sig nemlig rigtig godt i kampen om turisterne med større vækstprocenter end Denmark. I forhold til Danmarks kamp for at tiltrække turisterne udtaler Jan Olsen:

”Der er behov for mere nyudvikling i turismen, for vi skal hele tiden have nye fortællinger at markedsføre Danmark på. Derfor er det vigtigt med et rigtig tæt samarbejde i branchen, og at vi bruger ressourcerne begavet sammen, så vi får slagkraft nok til at trænge igennem til turisterne”.