Rentefrit momslån kan igen søges – betalingsfrist udskydes

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har vedtaget, at virksomheder igen kan søge om et rentefrit momslån eller lønsumsafgiftslån, ligesom det var muligt i forsommeren 2020. 

Ordningen tilbydes virksomheder, der indberetter moms kvartalsvis eller halvårligt, samt en del af de virksomheder, der indberetter lønsumsafgift.

Virksomheder, der fik lånet sidst, samt virksomheder, der har en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, kan ikke søge om lånet. Sidstnævnte kan dog søge, hvis de erstatter den foreløbige fastsættelse med en indberetning.

Virksomheder kan søge om et momslån, der svarer til den moms, som virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020. Virksomheder kan ansøge om lånet frem til den 18. december 2020.

Betalingsfrist udskydes
I forsommeren optog 23.600 virksomheder momslånet, da det blev tilbudt. De 23.600 virksomheder kan ikke søge igen, hvis de stadig har lånet. Til gengæld bliver deres betalingsfrist på lånet udskudt til samme dato som de nye lån, nemlig 1. november 2021.

På SKAT’s hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du søger, og om de kriterier, virksomhederne skal opfylde for at få et lån. På siden finder du også anden information om tiltag på skatte- og afgiftsområdet, herunder de udskudte frister.