Ændringer i smiley-ordningen på vej

Det skal være lettere for forbrugerne at se, om en restaurant eller butik har styr på fødevaresikkerheden. Det mener Fødevarestyrelsen, der fra udgangen af 2021 bl.a. reducerer de fire mulige smileys til tre. DRC ser positivt på initiativet, men er bekymret for, at den tabte smiley sætter restaurationer i et overordnet dårligere lys.

Den tyve år gamle smileyordning, som de fleste danskere nok kender, skal justeres. Det har fødevareminister Mogens Jensen netop besluttet med en enig fødevareforligskreds bag sig.

Smileyerne, der afspejler fødevaresikkerheden i fx en restaurant eller café, vil dermed fremover gå fra fire mulige til tre: En glad, en mellemfornøjet og en sur. Således udgår smileyen med det lille afmålte smil.

”Undersøgelser viser, at det kan være svært at gennemskue, hvad de nuværende fire smiley-ikoner står for. Vi skal som forbrugere kunne afkode resultaterne fra fødevarekontrollen på et splitsekund, og derfor forenkler vi nu skalaen, så det bliver endnu lettere at vurdere, om man har lyst til at handle i en specifik forretning eller ej,” siger Mogens Jensen.

DRC: Godt med fornyelse, men desværre en forringelse

DRC er godt tilfredse med, at smileyordningen efter snart 20 år fornyes. Det er vigtigt, at ordningen er relevant og følger med tiden, fx som et klistermærke på døren i stedet for lange papirrapporter.

DRC har dog arbejdet for at beholde de fire smiley-ansigter, således at der stadig kunne opretholdes nogle nuancer. Mindre og store overtrædelser vil nemlig fremover fremstå på samme måde. Det kan blive tolket som om, at regelefterlevelsen og i værste fald også fødevaresikkerheden er blevet dårligere i Danmark.

Den holdning har DRC sammen med flere andre af fødevarebranchens organisationer flere gange luftet i den følgegruppe, som Fødevarestyrelsen nedsatte i forbindelse med evalueringsarbejdet af ordningen. Men det har styrelsen altså ikke været lydhør over for.

Det er derfor afgørende, at myndighederne får kommunikeret klart ud, når ændringerne træder i kraft, således at forbrugerne ikke får et billede af, at der er sket en generel forringelse af fødevaresikkerheden.

Nyt klistermærke
De nye ændringer er ligeledes et farvel til den såkaldte Elite-smiley og til de detaljerede kontrolrapporter, som hænger ved forretningernes indgangsdøre i A4-størrelse. Sidstnævnte vil blive erstattet af et klistermærke med den aktuelle smiley på størrelse med et postkort.

Fremadrettet skal de detaljerede kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsens besøg kunne findes på virksomhedens hjemmesider og på findsmiley.dk.

For at imødekomme de moderne forbrugsmønstre, hvor flere bestiller mad via elektroniske take-away tjenester, skal smileyen ligeledes følge virksomhederne på nettet og i apps, som fx Just Eat, Hungry eller Room Service.

Ændringerne i smiley-ordningen forventes at træde i kraft slut 2021/start 2022.