Ny vejledning om Forskelsbehandlingsloven

Beskæftigelsesministeriet har i februar 2019 udarbejdet en ny juridisk vejledning om forskelsbehandlingsloven, som gælder på arbejdsmarkedet. Den erstatter ministeriets tidligere vejledning om forskelsbehandlingsloven fra 2005.

Forskelsbehandlingsloven forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af:

  • Race, hudfarve eller etnisk oprindelse
  • Religion eller tro
  • Seksuel orientering
  • National eller social oprindelse
  • Politisk anskuelse
  • Alder
  • Handicap

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelsen og ved afskedigelse. Loven forbyder også chikane eller annoncer, som forskelsbehandler på grund af etnisk oprindelse, seksuel orientering, alder m.v., ligeså vel som den indeholder forbud mod diskriminerende annoncer.

Vejledningen er ikke juridisk bindende, men orienterer om forskelsbehandlingslovens indhold, baggrund og hidtidig praksis.

Vejledningen indeholder som udgangspunkt retspraksis frem til 1. maj 2016 og omfatter relevante afgørelser fra både danske domstole og EU-Domstolen.

Læs hele vejledningen fra Beskæftigelsesministeriet her.