Giv restaurationen et bæredygtig løft inden genåbningen – Ny uddannelse går online

Bemærk: Kort frist!
Ønsker du at styrke din restaurations bæredygtige profil? Nu kan du give både arbejdende og hjemsendte medarbejdere en kompetencegivende, bæredygtig uddannelse online.

I samarbejde med Asnæs & Vangstrup Uddannelse har DRC tidligere lanceret uddannelsesforløbet 'Bæredygtigt Servicedesign - fra idé til handling', der med udgangspunkt i restaurationsbranchens muligheder og udfordringer klæder medarbejdere på til at føre virksomhedens bæredygtige ambitioner ud i livet. Den uddannelse går nu online, hvilket betyder, at du som restauratør har mulighed for at tilmelde både arbejdende og hjemsendte medarbejdere.

Uddannelsen er en rigtig god mulighed for at give medarbejderne og dermed virksomheden et løft i det, der for mange er en frustrerende ventetid. Med et fornyet fokus kan virksomheden vende styrket tilbage med en optimeret, bæredygtig drift og ikke mindst brandingværdi.

Det virtuelle uddannelsesforløb er tilrettelagt som en kombination af undervisning og gruppearbejde, og samtidig skabes en online-vidensplatform til alle deltagere med masser af relevant materiale. Dine medarbejdere får kompetencer til at se potentialerne og lave konkrete handleplaner, der sætter skub i virksomhedens bæredygtige tiltag.

Specialiseret underviser
I denne optimerede udgave af uddannelsen tilknyttes også en ny underviser, Marie-Louise Larsson, som har særligt fokus på den gode gæsteoplevelse i restaurationen. Uddannelsen vil derfor give kompetencer til ikke kun at planlægge og igangsætte bæredygtige initiativer, men også at koble bæredygtighedsarbejdet sammen med den oplevelse, som man kan give gæsten gennem både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Uddannelsen består af fem halve undervisningsdage i marts og april og afsluttes med en eksamen. Der er gode muligheder for at søge tilskud og refusioner til betaling af uddannelsen – også selvom virksomheden pt. får lønkompensation for medarbejderen (se eksempler herunder).

Datoerne er:
10. Marts
24. Marts
25. Marts
7. April – afslutning med oplæg på 30 minutter

Deltagerbetaling er 7.500 kr. + moms. Her ser du eksempler på finansiering med tilskud og refusion – for henh. hjemsendte og arbejdende medarbejdere:

  • Selvfinansieringen for en hjemsendt medarbejder, der forbliver i lønkompensationsordning og som har et uddannelsesniveau under kort videregående uddannelse er ca. 3.000 kr. + moms
  • Selvfinansieringen for en arbejdende medarbejder, og som har et uddannelsesniveau under kort videregående uddannelse er ca. 3.000 kr. + moms. Dertil er der mulighed for at søge SVU-lønkompensation for de timer, som deltageren bruger på uddannelse og dermed ikke er til rådighed for arbejdspladsen.

Uddannelsen giver fortsat offentlig akkreditering i form at ECTS.

Læs mere om uddannelsen her 

Kontakt Gry Asnæs på +45 20737113 eller gry@asnaes-vangstrup.dk for mere viden om uddannelsens indhold og praktiske forhold, herunder muligheden for at søge tilskud og refusion.