Har du styr på databeskyttelse?

Datatilsynet har netop offentliggjort en vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforholdet, som du med fordel kan lade dig inspirere af.

Formålet med vejledningen er at gennemgå almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse med behandling af personoplysninger i ansættelsesforholdet, både ved rekruttering, under ansættelsen og efter ansættelsens ophør.

Vejledningens fokus er på, hvilke behandlingshjemler der skal anvendes i de forskellige situationer, og der skelnes i Datatilsynet mellem offentlige og private arbejdsgivere.

Vejledningen oplister også en række situationer, hvor behandlingen kan ske på baggrund af den supplerende hjemmelsbestemmelse i databeskyttelseslovens § 12, der specifikt vedrører behandling af personoplysninger i ansættelsesretlige forhold.

I vejledningen kommer Datatilsynet herudover omkring følgende emner:

  • Behandling af indsigtsanmodninger fra medarbejdere og tidligere medarbejdere
  • Arbejdsgivere som selvstændige dataansvarlige
  • Straffeattester i forbindelse med rekruttering
  • Opbevaring af oplysninger i form af MUS-skemaer, medarbejdertilfredshedsundersøgelser mv.
  • Offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere på arbejdspladsens hjemmeside
  • Kontrol af medarbejdere, herunder ved GPS-overvågning og logning af e-mails.

Du kan læse mere om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold i Datatilsynets vejledning her.