Ny omstillingspulje til hårdtramte virksomheder åbner for ansøgning

Fra i dag kan danske virksomheder søge en ny omstillingspulje, der giver tilskud til at tilpasse og omstille sin forretning i lyset af covid-19-krisen. Puljen har særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme- og oplevelsesbranchen, som eksempelvis restauranter, hoteller og konferencecentre.

Omstillingspuljen er initieret af regeringen og en række af Folketingets partier, som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 100 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdtramte erhverv.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder. Som virksomhed kan du ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. din virksomheds størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet, som betyder, at din virksomhed selv skal finansiere 25 pct. af de udgifter, der ansøges om.

Hvad kan du ansøge om tilskud til?:

  • Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering. Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.
  • Kompetenceudvikling i relation til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. Kompetenceudvikling i relation til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale redskaber.
  • Køb af udstyr, enten til fysisk ombygning/materialer. Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

Den første ansøgningsrunde er åben fra 30. oktober kl. 12.00 til og med den 13. november kl. 24.00. Herefter forventes man at sagsbehandle de indkomne ansøgninger inden for 14 dage.

Der er afsat 50 mio. kr. til uddeling i første runde. Alle ansøgninger skal indsendes via ansøgningsmodulet, der bliver tilgængeligt 30. oktober kl. 12:00. Klik her for at blive omdirigeret.

I begyndelsen af 2021 bliver der åbnet for anden ansøgningsrunde, hvor tilsvarende vil være 50 mio. kr. til uddeling.

Du kan læse meget mere om målgruppen for puljen, dokumentationskrav samt svar på andre spørgsmål på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside. Du kan ligeledes kontakte Erhvervshus Hovedstaden med generelle spørgsmål til omstillingspuljen på mailadressen omstillingspuljen@ehhs.dk.