COVID-19: Nye aftaler på overenskomstområder

På overenskomstområdet er der – som følge af den nuværende situation med Corona virus - vedtaget aftaler, som giver virksomhederne ret til at hjemsende deres personale uden løn.

Det gælder for overenskomsten mellem 3F og Horesta.

Det skal understreges, at aftalerne kun gælder for de virksomheder, der er overenskomstdækket OG er medlem af Horesta Arbejdsgiverforening da der er tale om en bilateral aftale mellem to overenskomstparter.

Udgangspunktet er derfor, at virksomheder uden overenskomst ikke kan hjemsende medarbejdere uden løn, som situationen er pt.

Heller ikke elever er omfattet af aftalen. Det betyder, at virksomheder med overenskomst ikke kan sende elever hjem uden løn.

DRC håber på, at overenskomstparternes initiativer bliver fulgt op af støttepakke fra myndighederne der giver virksomheder uden overenskomst tilsvarende rettighed. Det er DRC´s klare opfordring til den nedsatte Corona-enhed under staten, hvor DRC er repræsenteret.

De virksomheder der er overenskomstdækket kan evt. kontakte 3F, hvis de har spørgsmål til den nærmere udmøntning af aftalen.