JURIDISK RÅDGIVNING

DRC yder juridisk rådgivning og skaber overblik og indblik i alle de regler og krav, der stilles til dig som restauratør. Vi samler og formidler de nødvendige informationer for restauranter, cafeer og barer, så din arbejdsdag kan blive mere enkel og overskuelig.
Vores juridiske afdeling har specialiseret sig i emner, der særligt kendetegner restaurations- og hotelbranchen. Afdelingen rådgiver i det daglige DRC's medlemmer med højspecialiseret viden inden for erhvervsret og arbejdsret.

TELEFONISK RÅDGIVNING

Om du har en mere generel forespørgsel eller står med et konkret problem på hænderne, er vores afdeling med juridisk rådgivning til rådighed ved telefonerne hver dag fra kl. 09-16 (fredage 09-15). DRC’s jurister besvarer juridiske spørgsmål over en bred kam, og opfordrer altid til at ringe én gange for meget end én gang for lidt.

REPRÆSENTATION OG ADVOKATBISTAND

Vi repræsenterer hyppigt vores medlemmer ved mæglings- og forligsmøder, møder i Det Faglige Udvalg og Tvistighedsnævnet samt ved de civile domstole og Arbejdsretten. Inden et møde vil der altid ske en forventningsafstemning med medlemmet, således at vi sikrer det størst mulige udbytte i enhver situation. Vores jurister garanterer at leve op til de advokatetiske regler, og vil i enhver sag bidrage med kompetencer og indsigt. Det er iblandt vores kernemålsætninger at repræsentere medlemmerne på bedste vis; uanset om der er tale om juridisk rådgivning til en restaurant, cafe eller bar.

UDARBEJDELSE AF MATERIALE

Det er vores opgave at rådgive om rettigheder og forpligtelser i henhold til lovgivning og branchekutymer og i den forbindelse udvikle relevant materiale, der kan lette virksomhederne i deres dagligdag.
På vores hjemmeside har vi derfor omfattende materiale til medlemmer, som dækker de områder inden for hvilke vi typisk modtager spørgsmål. Herudover udarbejder vores jurister løbende materialesamlinger inden for relevante områder, herunder bl.a. persondata, unge medarbejdere og elever. Ikke mindst indeholder vores hjemmeside paradigmer til de vigtigste dokumenter, man som arbejdsgiver vil komme ud for at skulle benytte i forbindelse med at lede og fordele arbejdet i virksomheden.