Rådgivning

DRC skaber overblik og indblik i alle de regler og krav, der stilles til dig som restauratør. Vi samler og formidler de nødvendige informationer, så din arbejdsdag kan blive mere enkel og overskuelig.

DRC’s juridiske afdeling har specialiseret sig på emner, der særligt kendetegner hotel-og restaurationsbranchen. Afdelingen servicerer i det daglige DRC ́s medlemmer med telefonisk, juridisk rådgivning og advokatbistand inden for erhvervsret og arbejdsret. Det er vores opgave at rådgive om rettigheder og forpligtelser i henhold til lovgivning og branchekutymer og i den forbindelse udvikle relevant materiale, der kan lette virksomhederne i deres dagligdag.