Spørgsmål og svar: Forsamlingsforbud, mundbindskrav og 22-lukning

*Senest opdateret 23. november 2020

Her finder du de mest gængse spørgsmål og svar angående de gældende corona-restriktioner. Har forsamlingsforbuddet på 10 mennesker fx betydning for restaurationerne? Og skal mundbind også bæres i udeserveringen? DRC har sammensat en Q&A, der forhåbentlig giver medlemmer nogle tiltrængte svar.

1) Hvem har ansvaret for, at gæster bærer mundbind i restaurationen – gæsten eller restauratøren?
Det kræves, at restauratøren afviser eller bortviser gæster, der uberettiget ikke overholder kravet om mundbind. Dog gælder det, at restauratøren ikke skal gå i nærmere dialog med gæsten om, hvorvidt han/hun er undtaget kravet. Tvivlen skal komme gæsten til gode. Der er ikke krav om, at gæsten skal kunne dokumentere at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne.

2) Hvis personalet i forvejen står bag en afskærmning, fx af plexiglas, skal de så stadig have mundbind på, når de betjener/taler med gæster?
Nej. Hvis kun personalet har adgang bag afskærmningen, skal der ikke bæres mundbind.

3) Skal personale, der ikke har kontakt med gæster, herunder kokke, opvaskere, administrativt personale etc., bære mundbind i restaurationen?
Nej, kravet om mundbind gælder kun ansatte, som er i kontakt med gæster.

4) Hvem er undtaget mundbindskravet? 
Kravet gælder ikke børn under 12 år samt personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Sidstnævnte gruppe er ikke forpligtet til at fremvise lægeerklæring.

Ansatte, der lever op til ovenstående undtagelsesbestemmelse, vil formentlig være undtaget fra krav om brug af mundbind eller visir.

5) Kan man afvise kunder uden mundbind?
Ifølge bekendtgørelsen kan medarbejdere bortvise kunder og andre personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

6) Hvordan er reglerne omkring udlevering og salg af mundbind i restaurationen?
Restauratører må gerne enten udelevere mundbind gratis eller sælge dem.

7) Må man bruge visir i stedet for mundbind?
Ifølge retningslinjerne fungerer visir på lige fod med mundbind som et værn mod smittespredning.

8) Kan et tørklæde erstatte mundbind eller visir?
Nej. Ifølge bekendtgørelsen skal der være tale om mundbind eller visir.

9) Gælder kravet om mundbind også ved udeservering? 
Nej, kravet gælder kun indendørsservering - både for personale og gæster. Dog skal både personale og gæster påføre sig mundbind, når de går indenfor fx for at gå på toilettet.

10) Skal gæster, der går udenfor restaurationen for at ryge, også bære mundbind? 
Nej, hverken gæster eller personale skal have mundbind på udendørs.

11) Skal der ved bryllupsdans bæres mundbind?
Ja, der skal bæres mundbind eller visir, når gæsterne står op.

12) Gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer også restaurationer?
>Frem til 13. december er forsamlingsforbuddet sat ned til 10 personer. For restauranter, cafeer mv. betyder det, at man ikke kan tage imod selskaber på mere end 10 personer. Dog kan man stadig huse flere selskaber samtidig. Det nye forbud er altså ikke ensbetydende med, at der kun må opholde sig 10 gæster på hele serveringsstedet. Den grænse følger stadigvæk kvadratmeterreglen.

Dette skal sammenholdes med, at afstandskravet stadig overholdes, dvs. at restaurationen indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

Man kan ikke omgå forsamlingsforbuddet ved at dele et selskab, der er større end 10 personer, op i flere selskaber/ved flere borde. Fx ved at placere et fødselsselskab på 30 personer ved 3 borde á 10 personer.

13) I hvilke tilfælde må man samle mere end 10 personer?
Man må afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende for op til 500 deltagere, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

14) Hvilken type skiltning kræver myndighederne, at jeg sætter op i min restauration?
Det er påkrævet, at der i eller ved restaurationens lokaler opsættes følgende to informationsmaterialer:

  • Plakaten  Stop! Har du symptomer?, der angiver, at personer med symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet.
  • Plakaten om max antal besøgende. Denne plakat minder også gæster om kravet om mundbind indendørs:

Plakater om max antal besøgende (A3)
Plakater om max antal besøgende (A4)

15) Skal lukkede arrangementer, som afholdes i restaurationen, fx konfirmationer, fødselsdage m.m. slutte kl. 22.00, eller kan de forsætte som normalt aftalt? 
Fra myndighederne lyder: Hvis der er tale om et serveringssted, må det ikke holde åbent efter kl. 22. Det vil bero på en konkret vurdering, om et serveringssted juridisk kan overgå til at være et lejet lokale, hvormed det mister sin status som serveringssted, og dermed ikke vil skulle lukke kl. 22. Det er dog vurderingen, at afholdelse af fejringer mv. i lokaler tilhørende restauranter, hoteller mv. som udgangspunkt ikke sidestilles med at leje et forsamlingshus. DRC anbefaler, at du kontakter den lokale politikreds for endelig vurdering.

16) Gælder de nye restriktionerne steder, hvor der serveres mad og drikkevarer, men hvor serveringen ikke er det primære, som fx på kursussteder, hotellobbyer, kontorfællesskaber mv.?
Som udgangspunkt gælder, at hvis ikke der foregår servering af mad og drikkevarer på et møde- og konferencecenter, så er det ikke et serveringssted. Men en restaurant, der ligger i et konferencecentre, med fx buffeter og lokaler, hvor mad og drikke serveres for gæsterne, vil ses om et serveringssted. Hvis det primære formål med lokalet er noget andet end servering af mad eller drikkevarer, fx hvis stedet er en hotellobby (overnatning), koncertsal (underholdning), el.lign., så vil det ikke ses om et serveringssted. I barer, restauranter, caféer mm. vil det primære formål altid være servering, også selvom der fx er livemusik eller bogoplæsning.

17) Må man sælge take-away efter kl. 22? 
Hvis din restauration inden kl. 22 omdanner sig til et take-away sted, fx ved, at I fjerner eller afspærrer jeres bordservering, vil stedet godt kunne sælge take-away efter kl. 22.00 (hvis stedet i øvrigt har tilladelse til det). Så er stedet nemlig ikke længere kategoriseret som et serveringssted.

18) Må take-away bringes ud efter kl. 22?
Ja, her er der ikke tale om servering - dvs. at køb og indtagelse sker samme sted. En restauration kan således godt bringe fx madvarer ud.

19) Må et lukket selskab opholde sig i restaurationen efter kl. 22.00, hvis serveringen ophører før 22.00?
Hvis der er tale om en restauration, må det ikke holde åbent efter kl. 22.

20) Hvilket ansvar har virksomheden konkret for at sikre afstand uden for serveringsstedet?
I det offentlige rum gælder kun sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, spritte af m.v.

21) Hvor længe gælder 22-lukningen og mundbindskravet?
Frem til 2. januar 2021.

22) Har regeringen tilbudt nye kompensationspakker ifm. de nye restriktioner?
Ja, læs mere HER