Praktikplads-AUB: bøde eller bonus?

Man vil som arbejdsgiver fremover skulle betale et stort bidrag til det offentlige, såfremt man ikke medvirker til at uddanne tilstrækkeligt med elever. Til gengæld er der en bonus i vente for de virksomheder, der gør.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en aftale, som skal imødegå manglen på kvalificeret, erhvervsuddannet arbejdskraft i Danmark. En del af aftalen, den såkaldte Praktikplads-AUB, skal sikre, at der fremover oprettes flere praktikpladser.
Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2018, så har du ikke allerede sat dig ind i de nye regler, er det ved at være tid. DRC’s juridiske afdeling har opsummeret de vigtigste oplysninger om Praktikplads-AUB. Dan dig et overblik over den nye aftale her, og husk at vores juridiske konsulenter altid står til rådighed med vejledning omkring ansættelsesretslige spørgsmål.

DRC’s kontaktperson på området: Morten Bernhardt, juridisk konsulent, T. +45 88 93 94 10.

Du kan læse den officielle pjece om Praktikplads-AUB her eller klikke på billedet forneden og se videoen.