Påmindelser om udløb af alkoholbevillinger genindført

Københavns Politi påminder igen virksomheder i forbindelse med fornyelse af alkoholbevillinger.

Københavns Politi har tidligere haft en ordning, hvor der blev udsendt op til to breve til bevillingshavere, såfremt deres alkoholbevilling var ved at udløbe. Denne ordning ophørte af ressourcehensyn gældende for bevillinger med udløb i dec. 2016. Men da Københavns Politi erfarede, at et forholdsvis stort antal bevillingshavere glemte af forny deres bevilling og efterfølgende drev virksomhed uden bevilling, besluttede de at genindføre ordningen i en ”slankere” udgave pr. apr. 2017.

Fra medio jun. 2017 var alle bevillingshavere i politikredsen, som havde en bevilling med udløb fra dec. 2016 - jun. 2017, via brev orienteret om, at deres bevilling var udløbet, og den kunne behandles som fornyelse, såfremt ansøgningen var politiet i hænde inden udgangen af juni måned.

Den nuværende ordning gælder udløb af alkoholbevillinger og nattilladelser, og er som følger:

  • Senest den 15. i måneden udsendes et brev til de bevillingshavere, hvis bevilling eller nattilladelse udløber i samme måned.
  • Brevet udsendes via e-Boks, eller hvis man er fritaget med brev.
  • I brevet er det angivet, at hvis man ønsker at få behandlet ansøgningen som en fornyelse, hvor man automatisk får forlænget sin bevilling, skal ansøgningen være politiet i hænde inden månedens udgang.
  • I brevet oplyses det om, hvilke dokumenter der kræves, og hvortil de skal sendes inklusiv mailadresse.
  • Når måneden er omme indberettes de virksomheder, der ikke har ansøgt om fornyelse eller er blevet overtaget til politiets operative enhed, som derefter foretager tilsyn på stederne.

Det er politiets oplevelse, at mange bevillingshavere ikke tjekker deres e-Boks jævnligt. Politiet skal udsende via e-Boks, da der er tale om fortrolige oplysninger, der ikke kan sendes via almindelig mail.

Det er ikke krav i restaurationsloven, at politiet skal påminde bevillingshavere om, at deres bevilling er ved at udløbe. Det står klart anført på bevillingen, hvornår den gælder til. Politiet kan derfor heller ikke love, om ordningen i fremtiden vil blive indstillet af ressourcehensyn. Men på nuværende tidspunkt er det besluttet, at den skal eksistere.

Det er samtidig politiets oplevelse, at bevillingshavere ikke meddeler det til myndighederne, når de lukker deres virksomheder. Dette medfører, at der er bevillinger, som politiet tror skal fornys, men hvor virksomheden ikke længere eksisterer.

Københavns Politi dækker Dragør, Frederiksberg, København og Tårnby kommuner og ordningen er ens i hele kredsen.