Regeringens anden hjælpepakke til erhvervslivet præsenteret

DRC’s anbefaling til corona-enheden fulgt – men kun i begrænset omfang.

Situationen i restaurationsbranchen er alvorlig. Meget alvorlig. DRC arbejder tæt sammen med andre erhvervsorganisationer, ligesom vi onsdag d. 11. marts var til møde i den nedsatte corona-enhed i Erhvervsministeriet for at diskutere konkrete tiltag, der kan give branchen nødvendige hjælpemidler for at holde sig oven vande i disse dage.

I den første hjælpepakke fra d. 10. marts, var der bl.a. tiltag på skatteområdet, der udskød indbetalinger på A-skat, AM-bidrag og moms.* Disse tiltag kan dog langt fra stå alene, hvorfor regeringen også lovede flere hjælpepakker i den kommende tid.

D. 12. marts blev hjælpepakke 2 præsenteret, og den sætter ind på en række nye områder:

  • Frigivelse af den kapitalcykliske kapitalbuffer med øjeblikkelig virkning, hvilket giver lempeligere krav til bankerne i forhold til at foretage udlån.
  • Suspendering af arbejdsgiverperioden ved sygdom for medarbejdere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Arbejdsgiverperioden vil fortsat gælde for personer og lønmodtagere, som er sygemeldte af anden grund. Læs nærmere om suspendering af arbejdsgiverperioden HER.
  • Arbejdsfordeling gøres mere fleksibel. Med ordningen kan virksomhederne for at undgå afskedigelser sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge. Blandt andet behøver arbejdsgiveren ikke give det lokale jobcenter besked en uge i forvejen, men kan tage ordningen i brug med det samme. Læs mere om ændringerne HER.
  • To garantiordninger til henholdsvis store og små- og mellemstore virksomheder. For de mindre virksomheder afsættes der 1 mia. kroner til ordningen. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på mere end 50 pct. Læs mere information HER.

DRC efterlyser tiltag til ansatte uden A-kasse
DRC fremsatte et forslag til corona-enheden onsdag om, at lempe reglerne om arbejdsfordeling. En aftale om arbejdsfordeling skal på virksomheder der ikke er dækket af overenskomst vedtages ved en kollektiv aftale, hvilket indebærer at der er 100 % opbakning b.la. medarbejderne. De medarbejdere som ikke er dagpengeberettiget medlem af en A-kasse vil efter de nuværende regler ikke modtage supplerede dagpenge under arbejdsfordelingen.

DRC foreslog derfor, at staten sikrede en kompensation til disse medarbejdere. Ikke mindst, så de der ikke er dagpengeberettigede medlemmer af en A-kasse, har incitament til at bakke om den kollektivt, som en aftale om arbejdsfordeling kræver. Det ønske er imidlertid desværre ikke imødekommet. Herudover var ønsket fra DRC, at man fjernede sagsbehandlingen på en uge, ligesom at ordningen skulle kunne vedtages med simpelt flertal.

Tiltaget med arbejdsfordeling kommer i den fremsatte pakke kun til at betyde, at arbejdsgiver og medarbejdere kan indgå aftalen nu og her, og ikke med en uges varsel som tidligere. Derfor rækker den ikke udover a-kassesystemet, og betyder at ansatte uden a-kasse står i samme situation, hvilket særligt rammer de studerende og flexjobbere, da de typisk ikke er med i en A-kasse. DRC arbejder derfor fortsat på at få ordningen udvidet yderligere, så den gælder alle ansatte.

Branchen mangler et klart påbud om, hvem der skal holde lukket
I DRC synes vi, at branchen fortjener en klar melding på, hvem der skal lukke, og hvem der kan holde åbent. Derfor kunne man med fordel se mod Norge. Her er beskeden fra den norske regering klar: Værtshuse, barer og natklubber skal holde lukket, og kun steder med madservering, må holde åbent, så længe der ikke serveres buffet. Branchen bliver nødt til at få klart svar fra regeringen, da det på nuværende tidspunkt er op til den enkelte at tage stilling. Derfor ønsker DRC et tydeligt påbud, der ikke efterlader gråzoner. Det skylder regeringen, da det kan have afgørende betydning for forretningernes forpligtelser i forbindelse med lokaleleje og andre basisomkostninger.

Midlertidig suspendering af betalingslovens §81
For de steder der kan og vil holde åbent ved de nuværende anbefalinger, er der stadig krav til, at de skal tage imod kontant betaling. Det er ikke hygiejnisk ansvarligt, situationen taget i betragtning. DRC opfordrer derfor regeringen til midlertidig at suspendere betalingslovens §81, så den enkelte restauration kan afvise kontant betaling.

Vi følger udviklingen, og arbejder tæt med corona-enheden omkring yderligere tiltag, der kan løfte branchen igennem den dybe krise, den befinder sig i lige nu.

*Udskydelsen af momsbetalingen er i første omgang kun gældende for store virksomheder. Få nærmere information omkring indbetalingerne til SKAT HER.