Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

Hver sommer bliver der anmeldt over 100 arbejdsulykker, hvor det er en ung under 18 år, som er kommet til skade på jobbet. Derfor sætter Arbejdstilsynet igen i år fokus på unges arbejdsforhold. I løbet af sommeren vil Arbejdstilsynet besøge arbejdspladser, hvor der arbejder unge under 18 år.

Mens de fleste voksne bruger sommeren til at koble af fra jobbet, så bruger mange unge ferien på at arbejde og tjene penge. Men unge under 18 år er ekstra udsatte for at komme til skade på jobbet, fordi de har så lidt erfaring med at være på en arbejdsplads.

Derfor sætter Arbejdstilsynet ligesom de foregående år særligt ind i forhold til arbejdsforholdene for unge under 18 år i sommerperioden. Det sker på en række målrettede tilsyn inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der ofte er unge under 18 år ansat. Her er restaurationsbranchen som ofte i fokus.

Arbejdsgiveren har hovedansvaret
Det er selvfølgelig vigtigt, at både de unge og deres forældre er opmærksomme på, hvad der sker på arbejdet, men det endelige ansvar for at sikre de unges arbejdsforhold ligger hos arbejdsgiveren – og her skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for unges arbejde.

Arbejdsgiveren har ansvaret for at instruere og oplære de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, de må udføre og kan magte. Arbejdsgiveren skal også være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, og om de unge må arbejde alene. Det er der nemlig også særlige regler for, når det gælder de helt unge under 18 år.

Fakta om regler for unges arbejde
Unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre, der arbejder for en arbejdsgiver. Derudover gælder en række særlige regler for unge under 18 år:

- Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.

- 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige, må udføre lettere arbejdsopgaver som fx plukning af bær, ekspedition i kiosker og bagerbutikker, og lettere rengøring.

- Unge, der er fyldt 15 år og ikke længere går i skole, må udføre alle former for arbejde, som ikke er farligt. Der gælder eksempelvis restriktioner på arbejde med visse tekniske hjælpemidler og kemiske stoffer, som unge under 18 år ikke må arbejde med.

- Unge under 18 år må i videst muligt omfang ikke løfte ting, der vejer mere end 12 kg.

- Unge under 18 år skal som hovedregel være under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og som har den fornødne indsigt i arbejdet.

- Unge under 18 år må ikke arbejde alene, hvis arbejdet er forbundet med en særlig risiko for vold, røveri eller lignende. Derfor må unge under 18 år fx ikke arbejde alene i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, tankstationer o.l. fra kl. 18 til kl. 6 på hverdage samt fra kl. 14 til kl. 6 på lørdage, søn- og helligdage.

- Ved transport af varer som fx visse former for medicin skal det konkret vurderes, om arbejdet er så farligt, at unge under 18 år ikke må udføre det alene.

Læs om reglerne for unges arbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside -  eller kontakt Arbejdstilsynets Call Center via mail eller telefon, hvis du på hjemmesiden ikke kan finde svar på dine spørgsmål.

 

Foto: Istock