Danskernes madspild er reduceret

14.000 tons. Så meget har danskerne reduceret deres madspild med i perioden 2011-2017, viser ny rapport fra Miljøstyrelsen. Desuden er vi generelt blevet mere opmærksomme på madspildsproblematikkerne. Men kampen mod madspild er endnu ikke vundet.

Miljøstyrelsens rapport er resultatet af en gennemgang af madspildet i en stor bunke skraldeposer fra danske husstande i 2017. Et bidrag til et fald på hele 24 pct. per person kan etageboligerne tage æren for, mens enfamiliehuse desværre ikke har meldt sig synderligt på banen.

Ifølge ny rapport fra Aarhus Universitet, udarbejdet for Fødevarestyrelsen, er 85 pct. af danskerne det seneste år blevet gjort bekendt med madspildsproblematikkerne. Motivationen for at reducere madspildet hænger både sammen med ønsket om at spare på budgettet, hvilket gælder for 66 pct. af danskerne. Mens det for 54 pct. skyldes en miljømæssig bevidsthed.

Rapporten viser desuden, at det i virkeligheden er de færreste, der gør sig i madplaner, som ellers ville kunne reducere overforbruget og dermed mindske madspildet yderligere.

”Madspild betyder, at forbrugerne taber penge, og at de ressourcer, der går til at producere fødevarerne – altså vand, energi, gødning, foder, mm. er spildt. Derfor er madspild en vigtig dagsorden både her i Danmark, men også internationalt. Det ser vi med de 17 bæredygtighedsmål, som FN´s Generalforsamling vedtog i 2015. Her bliver der sat fokus på nedbringelse af madspild. Derfor glæder det mig, at så mange danskere synes, madspild er et problem. Jeg håber, at den bevidsthed vil forplante sig til endnu mere omtanke, så mindre mad fremover ender i skraldespanden”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ministeren er nu begyndt at overveje, hvordan nye initiativer mod madspild kan udforme sig - og med en større og bredere indsats fra alle i fødevareproduktionen. Noget, som administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup bakker fuldt op omkring:

”Det fald, vi ser i madspildet hos husstandene, er resultatet af mange gode initiativer, som Landbrug & Fødevarer har bakket op om siden 2006. Men kampen mod madspild er endnu ikke vundet. Indtil nu har vi høstet de lavthængende frugter, men det vil kræve en endnu større og bredere indsats i hele værdikæden, hvis vi skal fastholde samme, positive udvikling fremover”.

Selina Juul, stifteren af organisationen Stop Spild Af Mad, er én af de aktører, som står bag kampen mod madspildet. Hun udtaler, at reduceringen af madspild viser en positiv udvikling, vi alle kan være stolte af, og at vi bevæger os i den helt rigtige retning.

Læs mere på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside.